Oprichter SDAP Tiel

Onderwijzer H.E. Kraaij meldt zich op 24 april 1905 landelijk aan als lid van de SDAP. In een brief, gedateerd 1 september 1905, geeft Kraaij aan dat hij wil proberen in Tiel een afdeling op te richten. Op zondag 3 september 1905 wordt een openbare bijeenkomst gehouden in de bakkerij van de Coöperatie “Vooruitgang Zij Ons Doel”. Er zijn ongeveer 150 belangstellenden aanwezig. Als spreker is uitgenodigd Wim Helsdingen, één van de oprichters van de landelijke SDAP in 1894. Kraaij opent de bijeenkomst en kondigt de oprichting van de Tielse afdeling aan.

Op 8 september 1905 wordt de afdeling officieel opgericht. Het eerste bestuur bestaat uit H.E. Kraaij (voorzitter), G. Meurs (secretaris) en A. van Westrienen (penningmeester). Kraaij was in zijn dagelijks leven onderwijzer aan de school D (de latere school van Wage of de A1-school) aan de Voor de Kijkuit. Feitelijk is de huidige OBS De Molenwerf de voortzetting van deze school. Op de foto zien we Kraaij – hij is de grootvader van de bekende Hans Kraaij sr., voetbaltrainer/kenner, en de overgrootvader van Hans Kraaij jr., ook oud-voetballer en entertainer – met een klas van de school D. Hij is geboren in Werkhoven (23 mei 1867) en woonde vanaf april 1894 in Tiel. Naast zijn werk is hij later ook werkzaam als correspondent voor het socialistische blad De Arbeid. Hij publiceert hierin onder de naam Harmke.