Afscheid Wim Schoots

Wethouder Schoots (raadslid vanaf 1919 en wethouder vanaf 1935) neemt
in 1956 op 66-jarige leeftijd afscheid van de Tielse gemeenteraad. Er werd naar hem een straat vernoemd. Bij het afscheid werd het naambord van de straat hem aangeboden door burgemeester N.F. Cambier van Nooten. Tevens werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De regionaal bekende onderwijzer G.J. Peters (ook schrijver van het zogenaamde Tielsch Volkslied uit 1922) schreef daarover in juli 1956 het volgende versje:

Dit ridderkruis verkondigt groots
De glorie van Wethouder Schoots.
Zijn arbeid heeft de Raad geroemd:
Er werd een laan naar hem vernoemd.
Zijn naam blijven de Tielenaren
Tot ’t laatste nageslacht bewaren!