Verkiezingen omstreeks 1930

De foto is vermoedelijk in de jaren ’30 gemaakt bij de Burense Poort. Op de achtergrond is het pand van Van Lienden aan het Hoogeinde zichtbaar (hier zit nu Intersport). Zichtbaar is een paard met wagen met daarop een grote lijst 2 van de SDAP. In de jaren ’30 worden vaak felle campagnes gehouden. De SDAP slaagt er in de jaren ’20 landelijk niet in de electorale aanhang uit te breiden. Deze frustratie, de economische crisis en de opkomst van het fascisme leiden in de eerste helft van de jaren ’30 tot verscherping van tegenstellingen. In Tiel heeft de SDAP vanaf 1927 geen zitting meer in het college.

Ondanks de winst bij de raadsverkiezingen in 1931 (van 5 naar 6 zetels) dringt de SDAP wederom niet door tot het college van B en W. Opnieuw neemt de SDAP (als grootste fractie!) plaats in de oppositie. De fractie besteedt veel aandacht aan de slechte woonsituatie. Bepaalde woningen in Tiel zijn een vloek voor de volksgezondheid. Bij de algemene beschouwingen in 1935 wordt als voorbeeld genoemd de woningen gelegen of grenzende aan de Bloemstraat en de Hogedwarsstraat: de zogenaamde fortwoningen. Tevens wordt gewezen op het opknappen van de Kijkuit en de Voor de Kijkuit, waar de wegen modderig zijn en worden begrensd door “stinksloten”. De fractie pleit eveneens voor een huurverlaging van gemeentelijke woningen: voor zowel de werklozen als de werkende arbeider zijn de woningen onbetaalbaar geworden. Verschillende woningen staan om deze reden zelfs al leeg.

Bij de raadsverkiezingen van 1935 behoudt de SDAP in Tiel de in 1931 verworven 6 zetels. Als raadsleden worden in volgorde van kandidaatstelling gekozen: W. Schoots, J.A. van Hattem, S. van Uitert, P.N. van Doesburg, L. Wielders en nieuweling J. van Meerten. De Rooms-Katholieke Staats Partij (RKSP) is van mening dat er nu een eind moet komen aan de situatie dat de grootste fractie geen wethouder levert. Kortom: na 8 jaar keert de SDAP terug in het college.

Op de foto worden de volgende personen van links naar rechts herkend: Meerenhout, P. Koenheim, J. van Mourik, Van Wijngaarden (?), Wammes (?), de man met hoed is onbekend, Van Gessel, rechts – met hoed en achter de dames – J. van Dijk en – met sigaret – Van Bekkum.