Door Laura Metiary-Volmer op 22 november 2016

Algemene beschouwingen PvdA Tiel 2016

Afgelopen woensdag, 16 november 2016, was het weer zover: de jaarlijkse begrotingsraad (ofwel: de algemene beschouwingen) stonden op het programma in de Tielse raad. Tijdens de begrotingsraad blikt de gemeenteraad terug op de afgelopen periode en doen partijen voorstellen voor (verbeteringen in) de toekomst. Hier vindt u de bijdrage van PvdA-fractievoorzitter Nathan Gradisen.

Er was een rode, positieve lijn te ontdekken afgelopen woensdag: we zitten op de goede weg in Tiel, maar er kan nog veel verbeteren. Onderwerpen die terugkwamen waren belemmeringen voor mensen met een handicap, kleine huizen (tiny houses), burgerparticipatie en natuurlijk de bezuinigingen op het schoolzwemmen.

Hindernissen wegnemen voor mensen met een handicap
De PvdA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. Daarom wil de PvdA dat de gemeente een plan maakt om hindernissen voor mensen met een handicap zoveel mogelijk weg te nemen. Het gaat daarbij niet alleen om bruggen en paden die voor mensen in een rolstoel moeilijk toegankelijk zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om het aan het werk helpen van mensen met een handicap en het voorkomen van discriminatie van gehandicapten. Sociaal Tiel had hiervoor in het begin van 2016 al een motie ingediend, die de PvdA van harte had ondersteund. Ook hebben Sociaal Tiel en de PvdA over dit onderwerp samen vragen gesteld naar aanleiding van de verbouwing van het gemeentehuis en de nieuwe brug over de gracht (van het Hof van Walburg naar de Veemarkt), die veel te steil is voor mensen in een rolstoel of met een rollator. Het college had oorspronkelijk aangegeven maar een deel van het plan van Sociaal Tiel te willen uitvoeren. Daarom hebben de PvdA en Sociaal Tiel samen het college opgeroepen om het volledige plan uit te voeren. Het college gaat nu samen met mensen met een handicap, waaronder bijvoorbeeld mensen uit de Gehandicaptenraad, kijken hoe dit plan eruit moet komen te zien en komt met een voorstel terug naar de gemeenteraad.

Tiny houses
Ook ging het tijdens de begrotingsraad over de woondroom van een groep inwoners. Deze groep mensen voelt zich letterlijk en figuurlijk niet thuis in bestaande woningen en wil in plaats daarvan kleiner en (milieu)bewuster gaan wonen. In Nederland ontstaat steeds vaker de wens naar deze zogenaamde tiny houses: kleinere, volwaardige woningen van maximaal 50 vierkante meter. De PvdA heeft een motie van GroenLinks mee ingediend die de gemeente opdracht geeft om eventuele belemmerende regels voor tiny houses weg te nemen en om te kijken naar geschikte locaties in Tiel.

Goede werkgever
Verder heeft de PvdA de gemeente Tiel opgeroepen om zich als een goede werkgever te blijven gedragen. Dit naar aanleiding van een vraag die GroenLinks had gesteld aan het college over het werken met payrollconstructies. Als gemeenten zzp’ers inhuren, dwingen zij zzp’ers soms via zogenaamde payrollconstructies te gaan werken. Dit doen gemeenten dan omdat dit financieel aantrekkelijker is: de gemeenten hoeven dat sommige sociale lasten niet te betalen. De zzp’er heeft echter via een payrollconstructie minder rechten dan als de gemeente hem rechtstreeks zou inhuren. Op de vraag van GroenLinks had het college aangegeven niet uit te sluiten met payrollconstructies te gaan werken. De PvdA vindt dat de gemeente zulke constructies niet zelf zou moeten willen aangaan, zeker niet als dat ten koste gaat van de zzp’er. Het Rijk heeft inmiddels aan het begin van het jaar besloten volledig te stoppen met dergelijke constructies. Gelukkig bleek de soep minder heet gegeten te worden dan deze werd opgediend: het college gaf aan niet met payrollconstructies te gaan werken om sociale lasten te omzeilen. De zzp’er wordt er dus niet de dupe van.

Regenboogloper
Daarnaast heeft de PvdA de motie van OD16 mee ingediend die oproept een regenboogloper te plaatsen bij het nieuwe cultuurkwartier (de Westluidense Poort). De PvdA vindt het een goed idee om een regenboogloper bij de Westluidense Poort aan te brengen, omdat dit uitstraalt dat iedereen meetelt en erbij hoort. Zeker in deze tijden waarin inwoners verder uit elkaar groeien en er steeds minder begrip en respect lijkt te zijn voor anderen, vindt de PvdA dit een goed signaal.

Burgerparticipatie
De PvdA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen. In de begrotingsraad hebben we daarom een motie van de PvdB ondersteund die oproept om de manier van vergaderen van de gemeenteraad onder de loep te nemen. De bedoeling van de motie is om onze inwoners meer te kunnen betrekken bij de politiek. Zo kunnen actief meedenken over wat de gemeente doet, voordat er een kant-en-klaar plan ligt.

Schoolzwemmen
Het venijn zat in de staart van de vergadering: de motie over het schoolzwemmen. Daarin was de fractie van de PvdA verdeeld: sommigen van de PvdA-raadsleden vonden het plan om schoolzwemmen te behouden een goed idee, omdat met schoolzwemmen ieder Tiels kind in aanraking komt met het zwemmen en watervrij wordt gemaakt. Andere PvdA-raadsleden hadden moeite met het plan, omdat er in het plan geld uit het budget voor minima werd gehaald. Zij vonden het een beter idee om met dat geld ervoor te zorgen dat kinderen van ouders die het niet kunnen betalen, de mogelijkheid krijgen om een zwemdiploma te halen (de kans op een diploma is met schoolzwemmen redelijk laag). Het komt zelden voor dat de raadsleden van de PvdA verdeeld stemmen, maar na een lange discussie kwamen we niet tot één lijn. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor het behouden van het schoolzwemmen.

Laura Metiary-Volmer

Laura Metiary-Volmer

Mijn naam is Laura Metiary-Volmer en ik ben een enthousiaste, sportieve en vooral hardwerkende Tielse. Ik ben in 2010 in de gemeenteraad gekozen. Door mijn werk in de gemeenteraad hoop ik iets te kunnen betekenen voor de maatschappij en met name voor de jongeren. De jeugd is een groep die aandacht nodig heeft en constant gemotiveerd moet

Meer over Laura Metiary-Volmer