Begrotingsraad

Door Nathan Gradisen op 8 november 2017

Op woensdag 8 november 2017 vond de Tielse begrotingsraad plaats. Daarbij heb ik namens de PvdA teruggekeken op de afgelopen raadperiode van vier jaar, en vooruitgeblikt op de volgende raadsperiode.

Medel
Deze raadsperiode is een start gemaakt met de ontwikkeling van het tweede gedeelte van Medel. Dit is erg goed nieuws voor Tiel. Alleen al het nieuwe distributiecentrum van Plus zorgt voor de komst van 250 fte’s, dus meer dan 250 banen. Een geweldige stimulans voor de werkgelegenheid en de Tielse economie.

Werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Er zijn landelijk opgelegde afspraken dat er in Rivierenland aan het einde van dit jaar 420 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten zijn. Inmiddels zijn er in Rivierenland 647 banen gerealiseerd, meer 150% van de doelstelling. De bedrijven in Rivierenland hebben daarvan het grootste deel voor rekening genomen, dus wat de PvdA betreft verdienen deze bedrijven grote complimenten.

Sociaal ondernemen
De PvdA wilde graag dat gemeten wordt of de gemeente Tiel sociaal onderneemt: is bij de bedrijfsvoering van de gemeente Tiel genoeg aandacht voor milieu en sociaal-ethische normen? Dit kan met de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. De gemeente Tiel blijkt het heel erg goed te doen en haalt het hoogste niveau van sociaal ondernemen. TNO merkt op: “Het sociaal ondernemen zit bij de gemeente Tiel al jaren in de genen. Dit zie je terug in hoe werk georganiseerd is”. Daar mag de gemeente trots op zijn!

Ook als de gemeente producten of diensten inkoopt, doet de gemeente aan sociaal ondernemen. Degene die het product of de dienst levert, wordt verplicht om sociaal te ondernemen. Dit wordt sociaal return genoemd. Hierdoor zijn er in 2016 13 leertrajecten tot stand gekomen en 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen.

Minimabeleid
Op initiatief van de PvdA heeft de raad besloten om per jaar € 274.000 extra uit te geven aan minimabeleid. Deze periode heeft de raad besloten dat het extra geld vooral wordt ingezet om ervoor te zorgen dat kinderen die in armoede opgroeien, zoveel mogelijk toch kunnen meedoen. Dat betekent dat deze kinderen bijvoorbeeld een pc kunnen krijgen als ze deze nodig hebben voor hun schoolwerk. Ook wordt het voor deze kinderen vaker mogelijk deel te nemen aan sportverenigingen en muzieklessen.

Obstakels voor mensen met een handicap voorkomen
Mensen met een handicap kunnen in het dagelijks leven behoorlijke obstakels tegenkomen, bijvoorbeeld fysieke obstakels die het onmogelijk maken voor mensen met een handicap om bepaalde gebouwen in te komen. Op initiatief van de PvdA en Sociaal Tiel is er een plan gekomen om zulke obstakels tegen te gaan. Ook is er een platform gekomen waarin de gemeente regelmatig met onder andere de Gehandicaptenraad in gesprek gaat over de toegankelijkheid voor mensen met een handicap.

Inbraken
Het valt op dat de gemeente Tiel op een groot aantal vlakken veiliger is dan aan het einde van de vorige raadsperiode. Zo is het aantal woninginbraken en het aantal pogingen tot woninginbraken in 2016 allebei ongeveer 60% lager dan in 2013.

Andere manier van werken gemeente
De gemeente is deze periode begonnen om op een andere manier te gaan werken. Daarbij staat de inwoner meer centraal: daar waar inwoners hun eigen leefomgeving willen inrichten, moet de gemeente in overleg gaan met de inwoners om te kijken wat er mogelijk is. Zo is de gemeente met wijkregisseurs gaan werken. Deze wijkregisseurs zijn het aanspreekpunt voor een wijk of dorp. De PvdA hoort veel positieve geluiden over de wijkregisseurs. Onder andere daarmee heeft de gemeente een goede stap gezet met een nieuwe werkwijze. Natuurlijk kan het altijd beter, maar de PvdA vindt wel dat de gemeente Tiel goede stappen heeft gezet.

Zinder
Korte tijd geleden is het cultuurcentrum Zinder geopend, met daaronder een parkeergarage. De PvdA vindt dat Tiel trots mag zijn op dit prachtige nieuwe gebouw.

Waalkade
De Waalkade is voor het overgrote deel nu autovrij gemaakt, zodat er van de Waalkade een mooi stuk Tiel aan die prachtige Waal kan worden gemaakt. Er is een plan gemaakt om het eerste gedeelte van de Waalkade op te knappen, waaronder de kademuur. De PvdA is positief over het plan.

Lingecollege
In deze raadsperiode is geld vrijgemaakt om het Lingecollege te verbouwen. De PvdA vindt dit nodig. De leerlingen, leraren en andere medewerkers van de school verdienen modernere en mooiere gebouwen.

Schuldhulpverlening
Eind 2014 kreeg de PvdA signalen dat de schuldhulpverlening in Tiel niet goed liep. Met schuldhulpverlening maakt de gemeente het voor inwoners die diep in de schulden zitten, mogelijk om van die schulden af te komen. In Tiel duurde het lang voordat mensen geholpen werden. Daardoor kwamen mensen verder in de schulden en dus in de ellende te zitten. Nadat de PvdA de problemen met schuldhulpverlening heeft aangekaart, is er dit jaar een plan gekomen om de schuldhulpverlening in Tiel te verbeteren. Ook gaat de gemeente meer doen om te voorkomen dat mensen schulden krijgen.

Gedogen telen van wiet
Het nieuwe kabinet wil experimenten met het telen van wiet gaan gedogen. Dit wil het kabinet in een aantal gemeenten gaan doen. De PvdA Tiel snapt niet dat bij coffeeshops het verkopen van wiet wel gedoogd wordt, maar dat niet geregeld is hoe de coffeeshops aan hun voorraad komen. De coffeeshophouders zijn daarmee afhankelijk van leveranciers die zich per definitie bezig houden met criminaliteit. Ook creëren we hiermee gevaarlijke situaties in woonwijken, omdat hennepplantages regelmatig amateuristisch op een zolderkamertje worden neergezet. Dit zorgt voor brandgevaar in de buurt. Bovendien weten we nu niet welke stoffen er in de wiet zitten, omdat daar totaal geen toezicht op is. Dit is slecht voor de gezondheid van de mensen die gebruiken en zorgt ervoor dat de wiet verslavender is dan deze zou moeten zijn. Als je wiet gedoogd gaat telen, heb je deze problemen allemaal niet. Daarom wil de PvdA Tiel de gemeente Tiel aanmelden om mee te werken aan het experiment van het kabinet. We denken dat de gemeente Tiel zich hier goed voor leent, als overzichtelijke en kleinere gemeente met een behoorlijk aantal coffeeshops. Daarvoor heeft de PvdA een voorstel ingediend. Dit voorstel werd door een meerderheid van de raad aangenomen.

Goede zorg, onze zorg
De gemeente Tiel heeft te maken met flinke tekorten op het gebied van jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet, net zoals veel andere gemeenten. Dit komt omdat het Rijk deze taken aan de gemeenten heeft overgedragen maar daarvoor minder geld ter beschikking heeft gesteld. Inmiddels ligt er een flink pakket met mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat er minder geld wordt uitgegeven aan de jeugdzorg, de Wmo en de Participatiewet. Voor de PvdA staan echter niet de financiën voorop, maar de inwoners. Zij moeten de zorg krijgen die zij verdienen. Mocht dat met de huidige budgetten niet lukken, dan moeten we op zoek naar meer geld, vindt de PvdA. Dit wordt wat ons betreft de grootste uitdaging voor volgende raadsperiode. Natuurlijk gaat de PvdA deze en andere uitdagingen graag aan!

Volledige tekst
Lees hier de volledige tekst van mijn algemene beschouwingen tijdens de gemeenteraad.

Nathan Gradisen

Nathan Gradisen

Mijn naam is Nathan Gradisen en ik ben fractievoorzitter van de PvdA Tiel. Ik in 1984 geboren in Tiel, waar ik ook ben opgegroeid. Nadat ik de middelbare school op het RSG Lingecollege heb gevolgd, heb ik rechten gestudeerd in Nijmegen. In het dagelijks leven ben ik bestuurjurist bij de provincie Noord-Brabant, maar ik woon

Meer over Nathan Gradisen