Door Dave Verbeek op 12 februari 2018

Brede wijkteams; waarom eigenlijk?

Onze fractie roept al sinds de gemeenten zorgtaken hebben overgenomen dat de gemeente naar brede wijkteams toe moet werken. Het staat prominent in ons verkiezingsprogramma en de afgelopen commissie Samenleving lijkt ook het college van Tiel steeds meer overtuigd van de nut en noodzaak hiervan. Maar waarom dan eigenlijk?

Wijkteams jongeren
Op dit moment hebben we wijkteams die de zorg voor jongeren (t/m 23 jaar) organiseren. Zij kennen hun wijk en zij kennen hun cliënten. Ze organiseren er bijvoorbeeld avonden over opvoedproblemen, hebben intensief contact met scholen, ze zijn op de hoogte van jongeren die problemen veroorzaken rondom de wijk en ze zijn ervan op de hoogte als er meerdere problemen spelen in een gezin. Dat is heel waardevol, omdat je kan werken vanuit het idee; één gezin, één plan.

En dat werkt uitstekend. Bij gezinnen waar de wijkteams jeugd actief zijn, worden grote en ingewikkelde problemen eerder opgepakt, zijn er minder hulpverleners apart van elkaar aan het werk en worden gezinnen beter thuis geholpen. We noemen dat ook wel integraal werken, hulpverleners vanuit verschillende hoeken die slim met elkaar samenwerken en elkaar aanvullen in plaats van tegenwerken. Maar hoe goed het ook gaat: als je ouder wordt, dan ontstaat er ineens een probleem.

De harde splitsing
Word je ouder dan 23, dan stopt de hulp van het wijkteam. Als je een zorgvraag hebt waar de gemeente bij betrokken is, moet je ineens gebruik maken van het zorgloket op het stadhuis. Dit loket staat een stukje bij je vandaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Niet alleen moet je op je fiets richting het stadhuis, deskundigen kennen de wijk en de problemen die daar vaak voorkomen minder goed. Het integraal werken vanuit één gezin en één plan komt moeilijker van de grond, en ook het voorkomen van problemen voordat ze ontstaan is op een afstand lastiger.

In al deze opzichten werken de wijkteams jeugd beter. Daarom wil de PvdA dat de wijkteams worden uitgebreid van 0 tot 100 jaar. We kunnen inwoners dan veel beter helpen en ook beter problemen voorkomen voordat ze ontstaan.

Gaan de wijkteams 0 – 100 jaar er echt komen?
Daar lijkt het wel op. De gemeenteraad buigt zich nu over de vraag of de wijkteams per direct moeten komen, of dat we met wijkteams 0 – 23 en daarnaast 24 – 100 jaar gaan starten. In het laatste geval zouden we de wijkteams kunnen samenvoegen wanneer beide goed lopen.

In de gemeentepolitiek is helaas niets zeker totdat het besluit is genomen. Dat kan ook pas na de verkiezingen van 21 maart zijn. We blijven er dus voor knokken!

Dave Verbeek

Dave Verbeek

De afgelopen jaren zijn de verschillen tussen inwoners in ons land en onze gemeente sterk toegenomen. Oudere mensen hebben veel meer moeite met het vinden van een geschikte baan. Heb je zorg nodig? Reken dan op stevige eigen bijdrages die je moet betalen, ook al moet je rondkomen van een minimaal loon of een uitkering.

Meer over Dave Verbeek