Door op 25 september 2011

Dorpsraad Kapel-Avezaath niet eens met bezuiniging

De dorpsraad van Kapel-Avezaath is van mening dat zij onevenredig zwaar wordt gekort op het wijkbudget. In een brief aan het college van B en W zegt de dorpsraad dat de wijken in Tiel minder moeten inleveren. De PvdA-fractie heeft het college gevraagd in een volgende commissievergadering precies aan te geven hoe het zit met de berekeningen over de bezuiniging op de wijkbudgetten, zodat blijkt of het inderdaad zo is dat Kapel-Avezaath extra moet inleveren. B en W hebben toegezegd daar duidelijkheid over te zullen geven.