Door Laura Metiary-Volmer op 5 december 2015

Fractiebezoek aan de Omgevingsdienst Rivierenland

Op vrijdag 4 december 2015 hebben mijn collegaraadsleden Nathan Gradisen en Dave Verbeek en ik namens de fractie van de PvdA Tiel een werkbezoek gebracht aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De ODR verleent namens de gemeenten in Rivierenland milieu- en bouwvergunningen. Ook houdt de ODR toezicht of bedrijven en inwoners de milieu- en bouwregels naleven. De doelstelling van de ODR is ‘samen werken aan een veilig en duurzaam Rivierenland’.

De ochtend begon met een presentatie waarin de directeur van de ODR, Anne Schipper, vertelde wat de ODR in 2015 heeft bereikt en hoe zij zich in 2016 wil ontwikkelen. Vervolgens benoemde Anne Schipper wat de moeilijkheid van het werk bij de OR is: zowel de 10 gemeenten als de provincie is hun klant. Hier zit het spanningsveld tussen efficiency en uniformiteit: daar waar de provincie het liefst één werkwijze in heel Gelderland wil, is het voor de diverse gemeenten van Rivierenland al een hele klus om hetzelfde kader te stellen. Ten slotte drukte Anne Schipper de aanwezige raadsleden op het hart de invoering van de nieuwe Omgevingswet in de gaten te houden en samen te werken bij de stelselwijziging.

Na de presentatie gingen de raadsleden mee met verschillende toezichthouders om een controle bij te wonen van de milieuregels. Nathan Gradisen bezocht een tankstation aan de A2, Dave Verbeek ging mee naar industriegebied De Koornward in Heukelum en ik sloot aan bij een controle bij een puinrecyclingbedrijf in Appeltern. Het was erg interessant om een kijkje in de praktijk te krijgen. We willen de ODR bedanken voor de leerzame ochtend!

Laura Metiary-Volmer

Laura Metiary-Volmer

Mijn naam is Laura Metiary-Volmer en ik ben een enthousiaste, sportieve en vooral hardwerkende Tielse. Ik ben in 2010 in de gemeenteraad gekozen. Door mijn werk in de gemeenteraad hoop ik iets te kunnen betekenen voor de maatschappij en met name voor de jongeren. De jeugd is een groep die aandacht nodig heeft en constant gemotiveerd moet

Meer over Laura Metiary-Volmer