Door op 8 november 2013

Geld voor bestrijding van armoede, moet daarvoor gebruikt worden

Het klinkt zo logisch: geld dat bedoeld is voor de bestrijding van armoede, moet gebruikt worden voor de bestrijding van armoede. Toch was er in de Tielse gemeenteraad maar nét een meerderheid voor dit voorstel dat ik namens de PvdA heb ingediend. Dit was tijdens de begrotingsraad op 6 november 2013 . Hoe zit het?

De gestegen werkloosheid en de economische crisis zorgen bij sommige mensen voor grote problemen. De kans om in armoede te raken neemt toe. Met name kinderen zijn hiervan de dupe. Maar liefst één op de negen kinderen groeit op in armoede. Veel van deze kinderen hebben het gevoel niet mee te kunnen doen en voelen zich buitengesloten. Vaak zorgt dit voor een spiraal van armoede: kinderen die opgroeien in armoede, weten er vervolgens niet uit te ontsnappen.

Het kabinet ziet in dat er op dit moment mensen in de problemen komen en trekt daarom meer geld uit voor de bestrijding van armoede. Het gaat om bijna € 100 miljoen per jaar voor alle gemeenten samen. Dit geld wordt aan de gemeenten gegeven, maar is niet geoormerkt. Dat betekent dat gemeenten het ook aan andere zaken mogen besteden. De PvdA vindt echter dat geld dat bedoeld is voor de bestrijding van armoede, ook moet worden gebruikt voor de bestrijding van armoede. Met name voor kinderen die opgroeien in armoede, is extra aandacht nodig. Ik heb daarom een voorstel ingediend om het geld dat de gemeente Tiel krijgt van het kabinet voor de bestrijding van armoede, niet voor andere zaken te gebruiken. Uiteindelijk heeft de raad dit voorstel met veertien stemmen voor en twaalf stemmen tegen aangenomen.