Door op 30 september 2010

Gemeente stelt herstraten De Bark uit

De Bark zal voorlopig niet herstraat worden. De gemeente Tiel heeft het werk uitgesteld na gesprekken met bewoners.
De raadsfractie van de Partij van de Arbeid had het college van B en W vragen gesteld over de herstrating van De Bark. Uit overleg met bewoners is gebleken dat zij de noodzaak van de aangekondigde werkzaamheden niet inzien. Zij vinden de kwaliteit van de bestrating nog goed genoeg.

De fractie vroeg zich af of de gemeente de bewoners, gezien hun reactie, wel betrokken had bij de aanpak en de uitvoering van de werkzaamheden. De PvdA stelde bovendien dat de bewoners erg laat van de start van de werkzaamheden op de hoogte werden gesteld. Dat gebeurde pas veertien dagen van tevoren en bovendien in vakantietijd.

Uit de antwoorden van B en W blijkt dat ook het college van mening is dat de aankondiging laat verstuurd is. Over de noodzaak van de herstraten stellen B en W dat dit gebeurt op basis van een landelijke systematiek. “Het is verantwoord om onderhoud aan De Bark uit te voeren omdat een maatregeltoets dit conform de systematiek heeft bevestigd”, aldus het college in een brief aan de PvdA. Het is nog niet bekend tot wanneer het onderhoud aan de straat is.