Door op 6 september 2013

Goederentransferium: middenstand nu aan zet

De PvdA vindt dat er op dit moment geen noodzaak is om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een goederentransferium.  Zo’n voorziening zou op een industrieterrein moeten komen Grote vrachtwagens hoeven dan de binnenstad niet meer in. Kleinere wagens brengen de goederen vanaf het transferium naar de winkels.  Tijdens de commissie vergadering Ruimte, waar het Uitvoeringsplan Mobiliteit besproken werd,  vroeg de PvdA-fractie wats de aanleiding is  voor dit onderzoek en welke rol  de ondernemersvereniging Hart van Tiel hierbij speelt. Volgens wethouder Driessen gaat de gemeente de winkeliers nu om hun mening vragen.  Daarna komt de politiek weer aan bod.

Tijdens de bespreking van het Uitvoeringsplan stelde de PvdA verder de volgende zaken aan de orde:

  • Handhaving: met politie is afgesproken dat handhaving met lage prioriteit hoger geprioriteerd wordt.
  • Het is voor de inwoners niet duidelijk wanneer snelheidsremmende maatregelen in een straat nodig zijn. Volgens de nota zijn deze maatregelen “moeilijk te classificeren”. De PvdA vindt dat dit begrijpelijk moet worden uitgelegd.
  • Fietsen in de binnenstad: er moeten meer stallingsmogelijkheden komen. Worden de huidige stallingsplaatsen voldoende benut? Er staan nog steeds tientallen fietsen op de promenade (onder meer bij bij de Harense Smid) waar een stallingsverbod geldt.