Door op 2 juni 2011

GroenLinks en PvdA zeggen ‘nee’ tegen bestuursakkoord

De Tielse fracties van GroenLinks en de PvdA hebben tijdens de raadsvergadering van 18 mei 2011 en de vergadering van de commissie beleidscyclus van 1 juni 2011 via een motie het college van b en w verzocht om ‘nee’ te zeggen tegen het bestuursakkoord dat het Rijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft afgesloten. Dit bestuursakkoord regelt dat gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap aan een baan te helpen. Tegelijkertijd wordt er in het akkoord flink bezuinigd op het geld dat gemeenten daarvoor krijgen. Dit zou voor Tiel betekenen dat de gemeente op termijn jaarlijks ongeveer 2,5 miljoen euro moet betalen om deze mensen aan een baan te helpen. De fracties van GroenLinks en de PvdA vinden het niet aanvaardbaar dat de gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen en tegelijkertijd fors minder geld krijgen en willen daarom dat het bestuursakkoord niet doorgaat zonder dat er extra geld komt voor het uitvoeren van de extra taken voor mensen met een handicap. Een meerderheid van de gemeenteraad was het daar mee eens.

Het college van b en w van Tiel gaf aan dat het dit advies meeneemt naar het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Inmiddels heeft dit congres op woensdag 8 juni 2011 plaatsgevonden. Op dit congres mochten (de colleges van b en w van) alle gemeenten van Nederland stemmen over het bestuursakkoord. Maar liefst 86,65% van de gemeenten stemde tegen het onderdeel van het bestuursakkoord waarin de bezuinigingen staan voor het aan werk helpen van mensen met een handicap.