Door op 20 juni 2013

Hou ambities vast, maar denk aan de kosten

In de raadsvergadering van 19 juni 2013 zijn de ruimtelijke projecten in Tiel behandeld. Daarbij heb ik namens de PvdA aangegeven waar onze voorkeuren liggen. De PvdA vindt dat we nog altijd ambitie moeten hebben om Tiel op te knappen. De gemeenteraad heeft in het verleden de ambitie gehad om de “poorten” rondom de binnenstad van Tiel te ontwikkelen en de Waalkade uiteindelijk autovrij te maken. Die ambitie moeten we vasthouden, want de plannen die er liggen, leven een enorme verfraaiing op van de stad. We moeten niet stoppen met het aantrekkelijk maken van de stad. Wat we daarbij wel belangrijk vinden is dat we bekijken hoe we dat op een goedkopere manier kunnen doen dan we in eerste instantie gepland hadden. Ik heb er daarom vanuit de PvdA voor gepleit om de volgende gebieden met prioriteit te ontwikkelen:

  • de Burense Poort (het gebied rondom de Albert Heijn aan het Molenstraatje);
  • de Santwijckse Poort (het gebied aan de haven, tussen de Ruiterstraat, het Zoutkeetstraatje, de J.W. Nieuwenhuysestraat en het Fabriekslaantje);
  • FluviaTiel (het gebied tussen de haven en het Amsterdam-Rijnkanaal);
  • het Vijverterrein (het gebied tussen de Zwaluwstraat, Latensteinseweg, Echteldsedijk en het Amsterdam-Rijnkanaal)

Daarbij moeten we er wel opletten dat we wel mogelijkheden blijven houden om woningen te ontwikkelen als er daarvoor een markt is, en om ons middelbaar en hoger onderwijs een nieuwe plek te geven als dat kan.

Wat ik bij alle ruimtelijke projecten belangrijk vindt om te noemen en wat vaak vergeten wordt, is dat het investeren in je stad en in je gemeente vaak ook een enorme positief effect heeft op de werkgelegenheid, met name voor de bouw. En omdat de bouw op dit moment enorm in het slop zit, kunnen we dat ook maar al te goed gebruiken om mensen aan het werk te helpen.