Door op 18 februari 2012

Infocentrum Hertogenwijk gaat niet dicht

De bewoners van de Hertogenwijk hoeven niet bang te zijn dat het infocentrum in deze wijk op 1 mei 2012 dicht gaat. Dat heeft het college van B en W de gemeenteraadsfractie van de PvdA meegedeeld. De Stichting Hertogenwijk, die haar thuisbasis in het infocentrum heeft, kreeg eind vorig jaar van het college de mededeling dat de huur van het centrum per 1 mei 2012 in het kader van de bezuinigingen zou worden opgezegd. De gemeente en de SCW betalen de huur samen; ieder de helft. Omdat de stichting en vele bewoners ongerust waren over de aangekondigde sluiting, schakelden zij de PvdA-fractie in. B en W hebben de fractie nu laten weten dat de huur niet beëindigd zal worden, maar er wel een brede discussie over de gemeentelijke subsidies voor het welzijn in de wijken op het programma staat.

Het infocentrum heeft een belangrijke functie om de bewoners, die vaak een taalachterstand hebben, en nieuwkomers wegwijs te maken en hen in velerlei opzicht te ondersteunen. Het werd in 2003 opgezet door de gemeente Tiel in samenwerking met de SCW, Mozaïek en Stichting Hertogenwijk. Per jaar komen er meer dan duizend bezoekers aan de balie. Er zijn circa driehonderd telefonische contacten.

Het Infocentrum is ook het kantoor van de Stichting Hertogenwijk en Stoet. Stoet is een stichting die bestaat uit Turkse ouders. Het doel is het vergroten van de betrokkenheid en de participatie van ouders bij het onderwijs van hun kinderen. De kelder van het infocentrum is speciaal ingericht voor kinderen. Bij programma’s voor volwassenen, zoals de taallessen, wordt de kelder gebruikt voor kinderopvang.