Door Dave Verbeek op 16 september 2015

Inwoners die steun van de gemeente nodig hebben, moeten daarop kunnen rekenen

De gemeente is voor Tielse inwoners een belangrijke partner voor als het moeilijk gaat. Bijvoorbeeld wanneer je door ziekte hulp nodig hebt om ’s ochtends op te staan, of als je hulp nodig hebt om eten te kunnen kopen omdat je door handicap of ontslag geen inkomen meer krijgt. Het moeilijke aan deze hulp is dat je wel erg afhankelijk wordt. Als er iets mis gaat met het geven van die hulp, kom je meteen in grote problemen.

Het is frustrerend om te zien hoe vaak dit fout gaat. Via verschillende inwoners hoorde ik dat er problemen zijn ontstaan in de huishoudelijke hulp. Deze hulp is bedoeld voor mensen die door hun ziekte of handicap niet meer in staat zijn om hun huis leefbaar te houden. Het verschonen van een bed en het hygiënisch houden van het eigen huis is voor deze mensen een onmogelijke opgave geworden. Sommige mensen werden tijdens de vakantieperiode ineens verrast met de mededeling dat hulp niet beschikbaar was. Dat is onacceptabel. Er zijn mensen die te maken hebben met problemen als incontinentie of speekselverlies waardoor er regelmaat nodig is bij het schoonhouden van het huis. Bovendien zijn in een vakantieperiode mantelzorgers ook moeilijker beschikbaar en zijn deze inwoners juist nog afhankelijker geworden van hulp.

Ook met voor inwoners die rekenen op financiële hulp van de gemeente gaat het in de zomervakantie mis. Sinds 2014 wordt de datum waarop de uitkeringen worden uitbetaald langzaam naar achter verschoven. De gemeente Tiel wil de uitbetalingsdatum in lijn brengen met die van andere gemeenten waarmee ze samenwerkt en daarom is een aantal weken verplaatsing noodzakelijk.

Hoewel de eerste verschuivingen al in 2014 zijn geweest, kondigde de gemeente in de zomer van 2015 pas 2 weken van tevoren de nieuwe uitbetalingsdata aan. Daardoor konden inwoners zich niet meer voorbereiden op deze nieuwe data en kwamen in de problemen. Zo hoorde ik dat inwoners in het rood kwamen of korte leningen moesten afsluiten. De extra kosten die hierdoor gemaakt worden zijn voor inwoners met een bijstandsuitkering heel zwaar. Het is frustrerend als je rekent op hulp van de gemeente, maar door die gemeente ineens voor een onverwachte financiële strop komt te staan.

Het hebben van een goed vangnet voor onze inwoners is van het allergrootste belang. Belangrijk is om scherp te blijven op dit soort problemen. We moeten ons niet doodstaren op hoe zaken ‘op papier’ geregeld zijn. Namens de Partij van de Arbeid heb ik deze punten dan ook bij het college aangekaart. De wethouder heeft al toegezegd dat inwoners die door het verplaatsen van de datum van uitkeringen in de problemen komen, via de (zorg)consulent kunnen rekenen op een oplossing. De vragen die we hebben gesteld rondom de huishoudelijke hulp beantwoordt het college binnenkort.

Inwoners die het nodig hebben moeten op de steun van de gemeente kunnen vertrouwen. Daar maken alle fractieleden van de PvdA, waaronder ik, ons graag sterk voor.

Dave Verbeek

Dave Verbeek

De afgelopen jaren zijn de verschillen tussen inwoners in ons land en onze gemeente sterk toegenomen. Oudere mensen hebben veel meer moeite met het vinden van een geschikte baan. Heb je zorg nodig? Reken dan op stevige eigen bijdrages die je moet betalen, ook al moet je rondkomen van een minimaal loon of een uitkering.

Meer over Dave Verbeek