5 juni 2013

Jonge PvdA’ers versterken banden in Rivierenland

Op zaterdag 1 juni brachten verschillende jonge PvdA-raadsleden uit Rivierenland een bezoek aan de gemeentes Culemborg, Buren en Tiel. De ontmoeting van jeugdige politici tot 35 jaar had zowel als doel om te leren van de onderwerpen die leven bij regiogenoten, als het versterken van de onderlinge band.

In Culemborg werd het gezelschap welkom geheten door gewestvoorzitter Jean Eigeman en rondgeleid door de straatcoaches en wijkmanager van Terweijde. “Het verhaal wat je in het nieuws over Terweijde ziet, klopt niet altijd met wat je van bewoners in de wijk hoort”, zei Culemborgs jonge PvdA’er Marinka Mulder over haar ervaringen.

Na een tour door de wijk vertrokken de raadsleden naar Oranjestad Buren waar het onderwerp toerisme ter sprake kwam. Burenkenner Cees Hoogtuyling, geflankeerd door jonge PvdA’er Maaike Baggerman, wist met flair te vertellen over de rijke geschiedenis maar ook de actualiteiten van de stad.

De laatste locatie die werd aangedaan was Tiel-Oost. Wethouder Van Rhee – Oud Ammerveld sloot de dag af door te vertellen over de plannen om de kwelwateroverlast in Tiel-Oost te verminderen, met onder andere een waterplein en een brede klimaatdijk. Het project rondom de klimaatdijk is complex, maar daardoor politiek interessant. Mede dankzij een unieke samenwerking van gemeente, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat en de Dienst Landelijk Gebied.

Versterken van de onderlinge band

Door het versterken van de onderlinge band in Rivierenland, investeren de raadsleden in de samenwerking met elkaar binnen de regio. Een samenwerking die noodzakelijk is vanwege de aankomende decentralisaties op het gebied van de WMO, jeugdzorg en de participatiewet. “Het is heel goed dat jullie dit zo organiseren, dit is wat we nodig hebben om straks verder te kunnen”, gaf wethouder Van Rhee – Oud Ammerveld de jonge politici mee.

De afdelingen van de PvdA in Rivierenland steken via de gezamenlijke WMO-leergang en verschillende overleggen met fractievoorzitters al veel tijd in het versterken van de onderlinge relatie. De jongeren nemen hierin graag het initiatief en komen met vervolgacties.