Door op 21 oktober 2010

Neşe Budak 12½ jaar in de gemeenteraad

In de raadsvergadering van woensdag 20 oktober werden twee raadsleden in het zonnetje gezet: de fractievoorzitter van de VVD, Marcel Melissen, en het PvdA-raadslid Neşe Budak. Beiden zijn in 1998 begonnen als raadslid in Tiel en zitten nu dus 12½ jaar in de raad.

Neşe Budak werd daarbij door de burgemeester omschreven als een raadslid met een groot sociaal gevoel en als iemand die sterk betrokken is op sociale onderwerpen zoals jeugd en gezin. De burgemeester gaf aan dat aan Budak te zien is dat zij altijd aandachtig luistert naar de inbreng van anderen en dat haar gezichtsuitdrukkingen al snel laten zien wat haar mening is over een bepaald onderwerp. Dat geeft haar enorme betrokkenheid bij het raadswerk aan. De burgemeester noemde haar een “bijtertje”, maar in de positieve zin van het woord: iemand die erg gedreven is en een duidelijke mening heeft bij haar specialiteit, de sociale thema’s.

Ook de fractievoorzitter van de PvdA, Ben Brink, sprak Neşe Budak toe. Hij omschreef haar als iemand die bij de PvdA scherpe, korte analyses kan geven van problemen en oplossingen en als iemand met een groot politiek gevoel. Daarnaast gaf hij aan dat Budak ook enorm bevlogen burgers kan aan- en toespreken.

Neşe Budak gaf aan dat ze de mooie woorden erg op prijs stelt, maar dat het haar vooral gaat om het helpen van de burgers van Tiel. Ze zei dat ze erg trots is op Tiel en de dingen die er in de stad gebeuren.