Door op 7 november 2013

Ondersteun en beloon bedrijven die maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen

Namens de PvdA heb ik aan de gemeenteraad voorgesteld om bedrijven die maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen, meer te ondersteunen en te belonen. Dit heb ik gedaan tijdens de begrotingsraad van 6 november 2013. Er zijn veel Tielse bedrijven die extra moeite doen omdat ze zich maatschappelijk betrokken voelen. Deze bedrijven laten dat blijken door bijvoorbeeld mensen met een handicap aan te nemen of door stageplekken aan te bieden. Soms kost dat veel moeite. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het volgende filmpje over Van Kooy Reclame uit Tiel, een bedrijf dat regelmatig stageplekken aanbiedt:

De PvdA vindt dat de gemeente waar het kan werk uit handen moet nemen van deze bedrijven. Dat kan de gemeente bijvoorbeeld doen door zo veel mogelijk het papierwerk te regelen dat komt kijken bij het aannemen van mensen met een handicap of het aanbieden van stageplekken.

Daarnaast wil de PvdA bedrijven belonen als deze maatschappelijk verantwoord of sociaal ondernemen. Daarom heb ik een voorstel ingediend om deze bedrijven in het zonnetje te zetten door regelmatig een prijs uit te rijken aan bedrijven die bijzondere prestaties verrichten op dit gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om kleine bedrijven die veel mensen met een handicap in dienst hebben of bedrijven die veel goede stageplekken bieden aan jongeren. Het voorstel werd door de gemeenteraad met een grote meerderheid aangenomen.