Door op 5 maart 2013

Positief over onderzoek naar klanttevredenheid Agnietenhof

In de commissie samenleving van dinsdag 5 maart 2013 heb ik namens de PvdA ingestemd met de in het convenant Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof beschreven afspraken en met de meerjarige budgetafspraken (2013-2016). Ik ben er trots op dat Tiel de inwoners van stad het regio een goed presterend theater als de Agnietenhof kan beiden. In het convenant een klanttevredenheidsonderzoek is opgenomen. De PvdA heeft hier destijds voor gepleit. Wel vind ik dat in dit onderzoek ook zou moeten worden nagegaan waarom schouwburgbezoekers zijn weggebleven.

In het convenant is vastgelegd dat amateurverenigingen een korting van 60% op de zaalhuur krijgen. Ik vraag me af of dit wel aantrekkelijk genoeg is voor die verenigingen. Ondanks de korting op de huur moeten verenigingen rekening houden met bedragen voor de technische faciliteiten, die hun budget nogal eens te boven gaan. Daarom heb ik ook hiervoor aandacht gevraagd.