Door op 21 september 2012

PvdA: bezoekers van Appelpop veilig thuis brengen

De PvdA-fractie heeft het college van B en W geattendeerd op het grote belang van een veilige afvoer van de bezoekers van Appelpop. Aanleiding hiervoor was het feit dat dit jaar geen extra treinen richting Arnhem werden ingezet. Vervoerder Synthus was niet bereid hiervoor materieel en menskracht in te stellen. De NS deed dit wel. Tot 01.55 uur konden de Appelpopbezoekers de trein richting Utrecht nog nemen. “De NS verdient hiervoor een compliment. Synthus liet het afweten en wij betreuren dat uiteraard, omdat vervoerders als dienstverleners niet alleen een logistieke maar ook een sociaal-maatschappelijke functie hebben”, zo zei raadslid Jan Beijer.

De statenfractie van de PvdA heeft, toen dit standpunt van Synthus bekend werd, haar bezorgdheid over deze ontwikkeling uitgesproken en GS schriftelijk gevraagd het vervoer toch mogelijk te maken door een bijdrage uit het evenementenfonds van de provincie. Kennelijk is dat niet gelukt. B en W konden met Synthus niet tot overeenstemming komen. Voor alle zekerheid had men wel bussen achter de hand gehouden, zo zei wethouder Verspuij, maar volgens de politie was het niet nodig om die in te zetten.

De PvdA is van mening dat vervoerders en de overheid verantwoordelijk zijn voor een goede infrastructuur om de bezoekers van een dergelijk grootschalig evenement veilig af te voeren. De fractie gaat er, op grond van de toezeggingen door B en W van uit, dat de bezoekers volgend jaar ook richting Arnhem en Nijmegen van extra treinen gebruik kunnen maken.