Door op 24 januari 2014

PvdA bezorgd over hoge winkelhuur in Tiel

De PvdA-fractie wil van het college van B en W weten of de gemeente invloed kan uitoefenen op de hoogte van de huren voor de winkels in de binnenstad van Tiel. De raadsleden Jan Beijer en Laura Metiary hebben het college hierover schriftelijke vragen gesteld.

In de binnenstad staan steeds meer winkels leeg. De PvdA is hier erg bezorgd over. Een belangrijke oorzaak van de leegstand is, zo blijkt uit informatie van de betrokken middenstanders, de hoge huur van de winkelruimte. In een tijd waarin de winkelomzetten teruglopen, blijft de middenstand geconfronteerd met huren, die vaak niet meer op te brengen zijn. Als huurcontracten aflopen, worden er daarom geen nieuwe afgesloten met als gevolg dat winkels uit de binnenstad verdwijnen.

De PvdA vraagt het college hoe de huurprijs van de winkelruimte wordt bepaald. Welke criteria spelen hierbij een rol en heeft de gemeente hier invloed op? Volgens de twee raadsleden worden de huren in diverse gemeenten vastgesteld aan de hand van tellingen van het aantal bezoekers. Is dat ook in de gemeente Tiel het geval? Ten slotte stellen zij de vraag of het college van B en W bereid is om met de eigenaren van het betreffende vastgoed om de tafel te gaan zitten om deze problematiek te bespreken en tot oplossingen te komen.