14 november 2013

PvdA brengt bezoek aan Entréa

PvdA-raadsleden Abdel Saddiki en Laura Metiary hebben op woensdag 13 november 2013, tijdens de week van de Jeugdzorg, stage gelopen bij Entréa. Van 13:00 tot 16:30 hebben zij gesprekken gevoerd met ambulante hulpverleners Mieke Verbruggen en Mangala Derks. De nadruk lag op het begeleid wonen voor jonge moeders.

Entréa combineert jeugdzorg, onderwijs (Roelant Berk- en Beukschool en Pedologisch Insituutschool) en onderzoek in Gelderland-Zuid. Entréa ondersteunt gezinnen in de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen van 0 tot 18 jaar. Raadsleden Saddiki en Metiary vonden het van groot belang om een kijkje in de keuken te nemen bij (één van de taken van) Entréa. “In 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeente. Het is van belang dat raadsleden goed op de hoogte zijn en zo weloverwogen beslissingen kunnen nemen”, aldus Metiary.

De nadruk lag die stagemiddag op interne en ambulante begeleiding voor tienermoeders. Allereerst geven de hulpverleners heldere uitleg over de manier waarop de sociale kaart in elkaar zit en wat de plek van Entréa daarin is. Vervolgens wordt ingezoomd op de tienermoeders. Al vrij snel ontstaat een dialoog: wat zijn de grijze gebieden waar Entréa mee te maken heeft en wat kan Entréa de gemeenteraad meegeven voor de toekomst? Rond 14:30 wordt een tienermoeder in één van de locaties bezocht. De middag wordt afgesloten met een korte evaluatie. Saddiki: “Als je je eigen leven op een probleemloze manier leidt, besef je helemaal niet dat dit om je heen bestaat. Zo goed om hier bewust van te zijn.” Saddiki en Metiary hebben de hulpverleners gezegd het fijn te vinden om op dit niveau (werkvloer) met elkaar in gesprek te gaan en hebben beloofd met elkaar in contact te blijven.