Door op 30 oktober 2011

PvdA canvast in de Ridderweide

Op zaterdag 29 oktober 2011 heeft de PvdA gecanvast in de Ridderweide in Tiel-West, om te vragen wat de bewoners te vragen wat ze van hun buurt vinden. Bij negentig deuren werd aangebeld: er zijn maar liefst zestig gesprekken gevoerd.

De PvdA wil ook in andere straten in Tiel-West langs de deur gaan om met de bewoners te praten. Zo ontstaat een uitgebreider beeld van wat er in de hele wijk leeft. Als alle resultaten bekend zijn, zullen die begin 2012 in een wijkbijeenkomst besproken worden. Deze bijeenkomst zal nog worden aangekondigd. Bij de bijeenkomst zijn alle geënquêteerde wijkbewoners en andere belangstellenden van harte welkom.