Door Nathan Gradisen op 17 april 2014

PvdA-fractie trots op Bloesemakkoord

Op donderdag 17 april presenteerden D66, PvdA, VVD en CDA in Tiel het coalitieakkoord 2014-2018, het Bloesemakkoord. Eerder al had de fractie van de PvdA ingestemd met het akkoord. De fractie liet toen weten trots te zijn op het Bloesemakkoord. Enkele hoogtepunten uit het akkoord zijn de volgende punten:

  • De vier partijen stimuleren werkgelegenheid, onder andere door werk te maken van de Logistieke Hotspot Rivierenland en de uitbreiding van Medel. Daarnaast zorgen de partijen ervoor dat bedrijven die opdrachten van de gemeente krijgen, daarbij sociale doelen realiseren (social return). Dat kunnen de bedrijven doen door bij de opdracht bijvoorbeeld stagiaires in te zetten of werklozen aan het werk te helpen. Verder willen de partijen dat de gemeente als werkgever zijn steentje bijdraagt door zelf ook stageplekken te bieden en voldoende mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.
  • De gemeente Tiel houdt het sterke minimabeleid overeind en doet daar nog een schepje bovenop. Het extra geld dat de gemeente vanuit het Rijk krijgt voor minimabeleid (meer dan € 250.000 per jaar) gaat ook daadwerkelijk naar de mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarmee kunnen bijvoorbeeld kinderen die dat anders niet zouden kunnen, gaan sporten of muziekles gaan volgen.
  • In het coalitieakkoord wordt geld vrijgemaakt om te investeren in de huisvesting van het RSG Lingecollege. Op die manier zorgen de vier partijen ervoor dat de leerlingen van onze middelbare school onderwijs kunnen volgen in een goed gebouw, dat past bij het werk van morgen.
  • Het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt voor de veranderingen in zorg, gaat ook daadwerkelijk naar de zorg. Er komt na een jaar een evaluatie om te kijken of het geld genoeg is om de zorg te geven die mensen echt nodig hebben.
  • De Santwijckse Poort en de Burense Poort worden verder ontwikkeld. Hiervoor komen realistische plannen, die passen bij de huidige situatie en de huidige middelen.
  • De vier partijen hebben de begroting sluitend kregen. Daarvoor was het nodig om € 4,2 miljoen te bezuinigen.

Op dinsdag 22 april is er een ledenraadpleging van de PvdA Tiel over het Bloesemakkoord. Daarin zal de fractie verantwoording afleggen over het akkoord. De leden mogen dan op basis van het Bloesemakkoord bepalen of zij instemmen met deelname aan het  college van burgemeester en wethouders. Vervolgens bespreekt de gemeenteraad op donderdag 24 april over het Bloesemakkoord. De raad zal dan ook besluiten over de installatie van de beoogde wethouders van D66, PvdA, VVD en CDA.

Nathan Gradisen

Nathan Gradisen

Mijn naam is Nathan Gradisen en ik ben fractievoorzitter van de PvdA Tiel. Ik in 1984 geboren in Tiel, waar ik ook ben opgegroeid. Nadat ik de middelbare school op het RSG Lingecollege heb gevolgd, heb ik rechten gestudeerd in Nijmegen. In het dagelijks leven ben ik bestuurjurist bij de provincie Noord-Brabant, maar ik woon

Meer over Nathan Gradisen