Door op 30 mei 2012

PvdA kan zich vinden in rapport Rekenkamer Wmo-beleid

In de commissie samenleving van 29 mei is het rapport van de Rekenkamerkamer over het Wmo-beleid besproken. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingevoerd. Uitgangspunt is dat de samenleving voor haar eigen welzijn verantwoordelijk is. Het belangrijkste doel is dan ook ‘participatie’.

De PvdA Tiel heeft in de bespreking de aandacht gevestigd op de spanning die bestaat tussen de ambitie van het Wmo-beleid en de samenhang met interne en externe partners. Zo heeft de gemeente in het Wmo-beleid ‘samen doen’ en ‘keuzevrijheid’ voor burgers hoog in het vaandel. In de praktijk blijkt echter dat veel burgerinitiatieven de kop in worden gedrukt door o.a. regels uit andere beleidsvelden. Ook is in het Wmo-beleid de zelfredzaamheid van de Tielse burger van belang. Het bevreemdt de PvdA dan ook dat er wijkcomités – bestaande uit vrijwilligers – hun activiteiten niet uit kunnen voeren omdat er een door de gemeente gesubsidieerde organisatie in hun speelveld zit. De wethouder heeft aangegeven het gesprek met het betreffende wijkcomité aan te gaan.
Tevens geeft de wethouder aan dat integrale benadering een deel van de organisatie ontwikkeling is. Hier valt nog veel winst te behalen.