Door op 4 november 2010

PvdA komt met initiatief Kinderraad

In de vergadering van 2 november j.l. is het raadsvoorstel voor de opzet van een Kinderraad bediscussieerd in de commissie Samenleving. Het initiatief komt van PvdA raadsleden Nese Budak en Laura Metiary. De roep om een Kinderraad komt oorspronkelijk van de kinderen van Tiel-Oost. Na deze vraag zijn alle basisscholen in Tiel per mail benaderd om de interesse te peilen. Daaruit blijkt dat zes scholen interesse hebben en meedoen aan de pilot, te weten de Hoge Hof, De Molenwerf, de Prins Willem Alexanderschool (locatie centrum), De Regenboog, de Stefanusschool en de Montessorischool. Hiermee zijn alle delen van Tiel vertegenwoordigd, op Passewaaij na.

De Kinderraad wordt in het leven geroepen om de kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie en de werking van de gemeente. Uit de ontwikkelingspsychologie blijkt dat dit de goede leeftijd is om een basis te leggen in verantwoordelijkheid. De kinderen worden geacht zelf punten op de agenda te zetten en daar maandelijks over te discussiëren. Deze vergaderingen zullen plaatsvinden in het gemeentehuis. Tevens zal de Kinderraad twee maal per jaar aanwezig zijn in de reguliere Raadsvergadering om hun plannen voor te leggen.

De Kinderraad wordt een partijoverstijgend initiatief. In de commissievergadering waren vrijwel alle partijen het eens met de opzet van een Kinderraad. Enkel de VVD wil het initiatief nogmaals bespreken in de raadsvergadering.