Door op 3 april 2013

PvdA maakt zich zorgen over zorggroep

In de vergadering van de commissie samenleving van dinsdag 3 april 2013 heb ik mijn zorgen geuit over de zorggroep. De zorggroep is de groep mensen waarvan de verwachting is dat deze niet binnen twee jaar aan het werk kunnen in verband met een handicap of persoonlijke problemen. Binnen de regio Rivierenland is een plan gemaakt op het gebied van werk en inkomen. Dit plan kiest ervoor om binnen het beleid voor werk en inkomen niets voor de zorggroep te regelen, maar wil dat deze groep opgevangen wordt binnen het beleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Waar mijn zorgen zit, is dat er ook binnen het Wmo-beleid bezuinigingen plaatsvinden. Het is dus niet zeker of deze zorggroep kan worden opgevangen. De PvdA begrijpt dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar de zorggroep mag hiervan niet de dupe worden. Het regionale plan zal nog verder worden uitgewerkt. Ik zal dit nauwlettend volgen om er zeker van te zijn dat de zorggroep niet tussen de wal en het schip valt.