Door op 27 november 2012

PvdA stelt vragen over veiligheid Playstation zaalvoetbaltoernooi

Namens de PvdA heb ik vragen gesteld aan het college van B en W over de veiligheid op het Playstation zaalvoetbaltoernooi in de Betuwehal. Ik vraag me namelijk af of de veiligheid van het toernooi wel voldoende gewaarborgd is.

Vorig jaar hebben jongeren tijdens het Playstation zaalvoetbaltoernooi vuurwerk naar binnen gegooid, deelnemers uitgescholden, en het toernooi vanaf de tribune verstoord. In januari 2012 heb ik dit tijdens de gemeenteraadsvergadering aan de orde gesteld. Het toernooi heeft een belangrijke maatschappelijke functie: het is niet alleen een sportief evenement voor meer dan 900 jongeren, maar is ook bedoeld om hen in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw een zinvolle activiteit te bieden.

Vorig jaar zijn de stadswachten, de prachtouders en de politie niet voldoende in staat geweest om de overlast van de jongeren met succes de kop in te drukken. De organisatoren hebben ons toen laten weten dat als de veiligheid van de deelnemers niet beter gegarandeerd zal worden, het toernooi niet meer georganiseerd kan worden. Doodzonde, want het toernooi kent een traditie van meer dan twintig jaar.

Het college van B en W heeft in de vergadering van januari 2012 laten weten dat bekeken zal worden hoe de overlast aangepakt kan worden. De organisatoren hebben tot nu toe van de gemeente geen enkel signaal ontvangen dat het college in dit verband actie onderneemt. Zij moeten zelf voor de beveiliging van het toernooi zorgen. Stadswacht, prachtouders, straatcoaches en politie zijn hiervoor niet beschikbaar, zo hebben de organisatoren de PvdA-fractie laten weten. Om deze reden hebben vijf verenigingen al besloten dit jaar met de B- en C-junioren niet meer deel te nemen aan het toernooi, dat op 27, 28, 29 en 30 december 2012 zal worden gehouden, met de finale op 2 januari 2013.

Ik heb daarom aan het college van b en w gevraagd welke maatregelen het college heeft ondernomen om de organisatoren van het toernooi te helpen bij de beveiliging van het toernooi. Ook vraag ik het college of het college het verantwoord vindt dat een dergelijk toernooi wordt gehouden, zonder dat daarbij van overheidswege extra ondersteuning van de beveiliging wordt gegeven. Ten slotte wil ik van het college weten of het klopt dat de organisatoren zelf de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen moeten regelen, zonder dat daarbij afspraken met politie, prachtouders, stadswachten en straatcoaches gemaakt kunnen worden.