Door op 29 september 2010

PvdA steunt Voedselbank

De Voedselbank krijgt vanaf 8 november 2010 een jaar lang onderdak in het GGR-gebouw. Dat heeft het college van B en W toegezegd aan het bestuur van de Voedselbank. Deze toezegging volgt op het gesprek dat de wethouders Verspuij en Driessen hebben gehad met de voorzitter van de Voedselbank, Cor Oostveen.

Het gesprek is ontstaan na een discussie in de commissie Samenleving van 28 september 2010. Daarin heeft PvdA-raadslid Laura Metiary het college verzocht de Voedselbank facilitair te ondersteunen. Metiary stelde de verantwoordelijke wethouders de vraag of het nieuwe college bereid was het bestaan van de Voedselbank te erkennen en of zij open stonden voor een goede samenwerking met deze voorziening. In het vorige college hield men vast aan het gegeven dat Tiel een uitstekend minimabeleid heeft. Volgens de PvdA is het nu tijd te erkennen dat dit minimabeleid blijkbaar niet sluitend is en dat de gaten opgevuld worden door de Voedselbank. De gemeente hoeft geen makelaar te zijn, maar heeft wel een zorg- en regiefunctie voor al haar burgers.

De fractie van de PvdA heeft, nadat bekend werd dat de Voedselbank het huidige pand diende te verlaten, de problematiek ter bespreking op de agenda gezet. Het pand Voor de Kijkuit 2c wordt sinds 1 augustus 2009 gebruikt door de Voedselbank. Na een bouwkundige inspectie in mei 2010 is gebleken dat het pand in zeer slechte staat verkeert en ontruimd dient te worden vanwege instortingsgevaar. De wethouders Driessen en Verspuij zoeken samen met de Voedselbank naar een oplossing voor de toekomst. Het gebouw van MEE is daarbij één van de opties.