Door op 29 mei 2012

PvdA Tiel blij met intrekking huishoudtoets

Tijdens de commissie samenleving van 29 mei heeft de PvdA Tiel aandacht gevraagd voor de intrekking van de huishoudtoets. Net voor de vergadering was bekend geworden dat zelfs staatsecretaris De Krom de gemeenten opriep te stoppen met de huishoudtoets.

De huishoudtoets houdt in dat nog maar één uitkering per gezin werd afgegeven. Dit plan zou grote gevolgen hebben voor de inkomens van gezinnen met inwonende kinderen. Er was daarom veel kritiek op de huishoudtoets. Veel gezinnen zouden zwaar getroffen worden.

In het Kunduz-akkoord van eind april staat een passage over het afschaffen van de huishoudtoets. Deze passage heeft geleid tot veel onduidelijkheid. Het is onduidelijk wat dit voor gemeenten zou betekenen. Om het formeel terug te draaien is bijvoorbeeld een wetswijziging noodzakelijk.

In navolging van de grote gemeenten, maar ook gemeenten als Eindhoven, Zwolle, Breda en Heerenveen, wist de wethouder te melden dat ook de gemeente Tiel heeft besloten de huishoudtoets voorlopig niet meer uit te voeren.