1 februari 2014

PvdA Tiel in de Vier Gravinnen

Op zaterdag 1 februari waren we met de PvdA Tiel in de Vier Gravinnen om te horen wat de bewoners vinden van de Vier Gravinnen en hun buurt. Ook kregen de bewoners allemaal een roos. We kregen te horen dat de bewoners van de Vier Gravinnen enorm tevreden zijn over het wonen daar. “Alles wat ik nodig heb, is hier te vinden. De zorg is ook goed. Ik voel me hier helemaal thuis!”, aldus een tevreden bewoner. Wel kregen we van een aantal bewoners te horen dat ze het jammer vonden dat de mensen die zorg verlenen, soms niet meer tijd voor de bewoners hebben.

Na het bezoek aan de Vier Gravinnen zijn we de wijk in getrokken om bewoners daar te spreken. Rond de Diderik Vijghstraat zijn we de deuren langs geweest. Ook daar hebben we veel tevreden inwoners gesproken. Veel mensen wonen daar al een hele lange tijd met erg veel plezier. Wel waren er wat zaken te verbeteren. Zo waren een aantal mensen die vonden dat er meer ruimte moest zijn voor kinderen om te spelen. Een ander verbeterpunt is dat er veel auto’s zijn die van de dijk af hard door de straat rijden. Dit levert gevaarlijke situaties op voor spelende kinderen.

Ook dit keer kregen we veel leuke reacties op onze aanwezigheid in de Vier Gravinnen en in de wijk. Op zaterdag 8 februari trekken we met de PvdA opnieuw de wijk in.