Door op 14 februari 2015

PvdA Tiel start met ombudsteam

De Tielse Partij van de Arbeid krijgt als eerste politieke partij in Tiel een ombudsteam. Op maandag 23 februari zal dit team worden geïnstalleerd tijdens een bijeenkomst in gebouw De Schering aan de Scheeringlaan 2 in Tiel, aanvang 20.00 uur. Tweede Kamerlid Lutz Jacobi is hier aanwezig om de betekenis en de noodzaak van het ombudswerk nader toe te lichten. Iedereen is welkom bij deze bijeenkomst.

Het ombudsteam helpt de inwoners van Tiel met problemen over onder meer zorg, schuldhulpverlening en de vele regels van de overheid, waar steeds meer mensen niet meer uit kunnen komen. Ook de ingewikkelde en soms langdurige procedures van de (semi)overheid horen hierbij. Het komt voor dat aanvragers daardoor lang moeten wachten op vergunningen en de afhandeling van verzoeken. “Wij verwijzen en begeleiden de klant naar de organisatie die kan helpen en we volgen de afhandeling van begin tot eind. Daar waar mogelijk zetten we onze eigen expertise in”, aldus Harry Gerrits van het team.

De veranderingen op het gebied van de zorg roepen vooral veel vragen op. Dit geldt ook voor het ondoorzichtige woud van toeslagen, waarmee de burger geconfronteerd wordt. Vaak wordt de oplossing van een probleem uitgesteld en uiteindelijk blijkt dat het probleem nog veel groter is geworden. Het ombudsteam helpt de mensen op weg om dan toch een oplossing te bereiken. Bijvoorbeeld door contacten te leggen met schuldeisers. Dat zijn vaak nutsbedrijven die huizen hebben afgesloten waardoor mensen een tijd zonder gas, elektriciteit of water zitten.

Het Ombudsteam PvdA Tiel start met drie kernteamleden: Harry Gerrits, Layla Mulay en Martijn Michielsen. Zij kunnen een beroep doen op een aantal deskundigen voor de meer specialistische vragen. Het team zal nog uitgebreid worden en zoekt daarom nieuwe leden.