Door op 29 april 2011

PvdA: vervang waterkunstwerk op het Plein

Het college van b en w moet bekijken of het waterkunstwerk op het Plein vervangen kan worden. De PvdA riep het college daartoe op in de vergadering van de Commissie Bestuur van 28 april. Het Plein dat in 2009 is heropend, is prachtig geworden, maar het waterkunstwerk vlakbij de Waterpoort is niet fraai, zo vindt de PvdA. Bovendien zijn er problemen met het kunstwerk: de pomp is al twee keer kapot gegaan, er drijft afval in het water en als kinderen spelen bij de enorme basaltblokken, kunnen zij lelijk vallen.

Het college kwam met het voorstel om het water in het kunstwerk te vervangen door zand en daar overheen geglazuurde, blauwe bestrating neer te leggen om symbolisch een relatie met water te houden. Deze aanpassing kost € 20.000 en het onderhoud daarvan kost € 14.000 per jaar. De PvdA vindt dat het college met een ander voorstel moet komen. “Door deze aanpassing krijgen we een waterkunstwerk zonder water. Bovendien zijn de kosten van de aanpassing behoorlijk en lost het niet alle problemen met het kunstwerk op. Kinderen kunnen nog steeds van de basaltblokken vallen”, aldus PvdA-woordvoerder Nathan Gradisen.

Gradisen wees het college op andere mogelijkheden om iets met water te doen op die plek van het Plein. Zo lijkt het de PvdA een goed idee om hier zogenaamde bedriegertjes te plaatsen. Dat zijn kleine fonteintjes in de stoep die plotseling een straaltje water beginnen te spuiten. Deze zijn onder andere te vinden in de binnenstad van Nijmegen (bij het Koningsplein) en Den Bosch (winkelcentrum Arena). Vooral in de zomer zie je veel spelende kinderen bij deze bedriegertjes.

De andere partijen sloten zich aan bij de opvatting van de PvdA. Wethouder Vermeulen kon zich vinden in de kritiek en zou het voorstel mee terugnemen en kijken of het waterkunstwerk vervangen kan worden door iets anders. Hij zou daarbij ook het idee van de bedriegertjes betrekken.