Door op 19 november 2010

PvdA wijst op risico van ‘omgekeerde voorrang’ op Burg. Meslaan

Het verkeer op de Burgemeester Meslaan zal straks voorrang moeten verlenen aan het verkeer op de Groenendaallaan en de President Kennedylaan, die een doorgaande route zullen gaan vormen. In de praktijk betekent dit dat weggebruikers als de schooljeugd en de bewoners van Vrijthof, die veel gebruik maken van deze kruising, een drukke doorgaande weg zullen moeten oversteken. De PvdA-raadsfractie is hier niet gerust op. Kwetsbare weggebruikers kunnen hierdoor extra risico lopen. De fractie vindt dat de veiligheid van vooral deze categorie de hoogste prioriteit moet hebben.

In de toekomstige situatie zal het verkeer op de Burgemeester Meslaan bij alle kruisingen voorrang houden, behalve bij de Groenendaallaan en de President Kennedylaan. Dat zou verwarring kunnen veroorzaken, aldus de PvdA, die het college van B en W inmiddels schriftelijk heeft laten weten bezorgd te zijn over de veiligheid van de weggebruikers na de omgekeerde voorrang.