Door op 11 mei 2011

PvdA wil parkeren buiten centrum regelen vóór 2012

De PvdA heeft in de commissie Beleidscyclus van 10 mei opgeroepen om het parkeren buiten het centrum te regelen vóór 1 januari 2012. In de raadsvergadering van 20 april had PvdA’er Jan Beijer er ook al op aangedrongen hiervoor snel iets te regelen. Het college van b en w is op dit moment een plan aan het ontwikkelen om in de straten rondom het centrum met parkeervergunningen voor bewoners te werken, zodat anderen daar niet meer mogen parkeren. Dit wil het college in 2012 invoeren. De PvdA vindt dit laat, gezien de problemen die er nu al zijn in straten zoals de Kwelkade. Bewoners kunnen daar hun auto niet kwijt, omdat bezoekers van het centrum hun auto daar (onbetaald) neerzetten, in plaats van op een betaalde plek op de Waalkade. Bovendien wordt tegen het verkeer in gereden om een parkeerplaats te zoeken. Het college gaf aan dat het helaas niet mogelijk is eerder iets te regelen voor de bewoners van de straten rondom het centrum. Wel zei wethouder Driessen tijdens de genoemde raadsvergadering dat het college de problemen, zoals die zich op de Kwelkade voordoen, zal gaan “monitoren”.