Door op 29 september 2011

PvdA wil ‘week van inbraakpreventie’

Voorkomen is beter dan genezen, zo luidt het spreekwoord. Dit geldt ook voor inbraken. De PvdA Tiel heeft daarom in de commissie bestuur gepleit voor een ‘week van de inbraakpreventie’.

In 2011 is het aantal inbraken in Tiel fors gestegen, nadat het aantal inbraken in 2010 ook al gestegen. Daarbij blijkt het steeds vaker te gaan om inbraken waarbij er sprake is van braak (bijvoorbeeld het intikken van een ruit of het forceren van een deur). Dat komt naar voren uit cijfers van de politie.

Burgers kunnen de kans dat er bij hen ingebroken wordt fors verminderen door maatregelen te nemen die de inbrekers buiten de deur moeten houden. Zij kunnen bijvoorbeeld aanpassingen maken aan hun huis. Aan deze aanpassen is het Politiekeurmerk Veilig Wonen verbonden. Met zo’n keurmerk wordt de kans dat er in een huis ingebroken wordt, verminderd met 90%. Toch blijken burgers niet veel burgers dit te doen. Ook zijn burgers vaak niet waakzaam genoeg en laten zij bijvoorbeeld de deur openstaan als ze even bij de buren zijn. Dat is de uitgelezen mogelijkheid voor een inbreker om toe te slaan. De gemeente wil daarom de burgers beter voorlichting geven, zodat zij zich bewust worden van de risico’s op inbraken.

De PvdA heeft daarom in de vergadering van de commissie bestuur van 29 september 2011 gepleit voor een ‘week van de inbraakpreventie’, een week waarin de gemeente en de politie burgers op allerlei verschillende manieren voorlichten om maatregelen te nemen om te voorkomen dat er ingebroken wordt in hun huis. PvdA-raadslid Nathan Gradisen: “Zorg er dan voor dat je in die week zichtbaar bent. Zorg ervoor dat je in de kranten te vinden bent. Laat daar bijvoorbeeld de politie 10 tips geven tegen inbraak. Kijk ook of je op StadsTV Tiel kan komen om te praten over inbraakpreventie.”

Daarnaast riep de PvdA op om de bedrijven erbij te betrekken die het Politiekeurmerk Veilig Wonen afgeven. “Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken of deze bedrijven dan in die week bereid zijn 5% korting te geven op een keuring. Ook zou je de wijkverenigingen erbij kunnen betrekken, zodat die op een informatieavond de informatie weer kunnen overdragen naar de bewoners van de wijk.”

Het college vond de suggestie van de PvdA goed en gaat nader bestuderen of het plan voor een week van de inbraakpreventie uit te voeren is.