Door op 19 januari 2012

Re-integratienota Tiel keihard door keuzes rijksoverheid

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 18 januari heeft de raad, waaronder de PvdA-fractie, de nieuwe beleidsnota re-integratie vastgesteld. Daarbij heeft de PvdA laten weten zich grote zorgen te maken. De nota is een uitwerking van de aanbevelingen van een eerder rapport van de Rekenkamer en zal de komende twee jaar richting geven aan het beleid. Het re-integratiebeleid heeft als doel iedereen deel te laten nemen aan de maatschappij door middel van arbeid (“werk boven uitkering”). Iedereen die op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan, moet daar ook terecht komen. Wie daar niet terecht kan, vindt via additioneel werk of vrijwilligerswerk zijn plek in de maatschappij. Kortom, iedereen levert een bijdrage aan de samenleving naar eigen vermogen. De middelen om dit te realiseren, ontbreken echter. In 2015 is nog maar 27% over van het huidige re-integratiebudget. Dit betekent dat we als gemeente gedwongen worden om keuzes te maken.

Het kabinet wil in 2012 al 400 miljoen euro van de geplande bezuinigingen op de re-integratiemiddelen voor het aan het werk helpen van werklozen realiseren. PvdA woordvoerster Laura Metiary uitte de zorgen die de PvdA heeft: “Het kabinet komt met een bezuiniging waar we het totaal niet mee eens zijn, maar waar we als gemeente helaas op moeten anticiperen. Dit heeft tot gevolg dat er nu een keiharde nota voor ons ligt, waar keuzes moeten worden gemaakt in investering in gemotiveerde en niet gemotiveerde klanten, klanten jonger dan 50 jaar of ouder dan 50 jaar, volwassenen met kinderen of alleenstaanden etc. (…) Als er niet in je wordt geïnvesteerd, hoe kom je dan wél weer in een programma terecht waar wél in je wordt geïnvesteerd? Wij willen niemand uit het oog verliezen en maken ons er zorgen over… en die zorgen blijven.”

Door deze geplande bezuiniging zal het re-integratiebeleid vóór 2014 worden herzien. De herziening zal hoogstwaarschijnlijk op regionaal niveau via de programmaraad Participerend plaatsvinden. Hierin is ook de regionale werkgeversbenadering van groot belang: zij zorgen immers voor werk.