Door op 12 februari 2011

Ronald Plasterk: “Kabinet-Rutte fundamenteel oneerlijk”

“Fundamenteel oneerlijk.” Zo noemde oud-minister van onderwijs en Tweede Kamerlid voor de PvdA Ronald Plasterk het beleid van het kabinet-Rutte tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Tiel op donderdag 10 februari. Een voorbeeld van deze oneerlijkheid is het besluit om de belasting voor mensen met een huis van meer dan een miljoen euro te verlagen. Een wetsvoorstel van het vorige kabinet om mensen met zo’n duur huis extra te laten betalen is ingetrokken door het kabinet-Rutte.

Een ander voorbeeld. Driehonderd miljoen bezuinigen op de zorg voor kinderen, op ons passend onderwijs. “Kinderen die nu met veel moeite door de school geholpen worden, worden straks aan hun lot overgelaten. Onze basisscholen zullen meer kinderen met problemen moeten opvangen met minder geld. In dit welvarende, beschaafde land besluit het kabinet om 300 miljoen te bezuinigen op de meest kwetsbare kinderen”, aldus Plasterk. “Eerst besluiten ze de belasting voor villa’s te verlagen. Maar, de overheidsfinanciën moeten natuurlijk op orde gebracht worden. Geen nood, dan bezuinigen ze wel op de meest kwetsbare kinderen in ons land. Dat is niet alleen oneerlijk, dat is om je voor te schamen!”

Volgens Plasterk kan het neo-liberalisme, dat geleid heeft tot privatisering van tal van collectieve taken, achteraf als een beoordelingsfout worden gezien. “Daar zijn we als sociaal-democraten te ver in meegegaan. Met als gevolg dat de inkomens scheef gegroeid zijn. Kwetsbare groepen als laaggeschoolden, met name degenen die in achterstandswijken wonen, zagen hoe ze zelf volstrekt niet beter werden van deze marktwerking, in tegenstelling tot de mensen met de grote inkomens.” Plasterk constateerde dat veel mensen zich in algemene zin verongelijkt voelen”. Hij stelde dat kennelijk te weinig mensen beseffen, dat we in een van de rijkste landen van de wereld wonen. “We moeten dus niet meegaan in al die mopperkonterij.”