Door op 19 januari 2012

Stadsbouwmeester klantvriendelijker

De PvdA heeft ingestemd met de aanstelling van een stadsbouwmeester voor Tiel. De stadsbouwmeester vervangt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, ook wel welstandscommissie genoemd. PvdA-woordvoerder Nathan Gradisen noemde dit een bijzonder klantvriendelijke maatregel. Wie een bouwplan indient heeft nu niet meer te maken met de breed samengestelde commissie, die pas aan het eind van een proces met een advies over het plan kwam. De nieuwe werkwijze is een stuk vriendelijker. De stadsbouwmeester zal wekelijks een inloopspreekuur houden, waar iedereen met plannen kan binnenlopen voor een advies. Dat kan al zodra de eerste schetsen op papier staan, en zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

Als bij nieuwe plannen direct al vanaf het begin naar de welstand wordt gekeken, kan nog bijgestuurd worden. Daardoor kunnen plannen een betere beeldkwaliteit meekrijgen en kunnen onaangename verrassingen aan het einde van het proces voorkomen worden. De behoefte om welstand veel eerder te betrekken bij nieuwe plannen bestaat al langer bij de gemeenteraad. De stadsbouwmeester heeft als voordeel dat deze adviseur alleen opereert en daardoor makkelijker kan aanschuiven bij een overleg, ook in de informele sfeer.

Door de nieuwe werkwijze kan op jaarbasis circa € 45.000 bespaard worden. Gradisen: “”De aanvrager betaalt minder leges en dat voordeel willen we graag ten goede laten komen aan onze inwoners. Zeker nu veel mensen het financieel toch al steeds moeilijker krijgen.”