Door op 22 september 2010

Strooibeleid Tiel in orde, maar ruimte voor verbeteringen

Hoewel het weer er op de zonnige dinsdag 21 september niet naar was, ging het tijdens de vergadering van de commissie ruimte toch over sneeuw en ijzel. Nadat de commissie er na de strenge winter van eind 2009/begin 2010 verschillende keren om gevraagd had, was vlak na de zomervakantie de evaluatie van het strooibeleid van het college klaar. PvdA-raadslid Nathan Gradisen vond het onderwerp belangrijk genoeg voor een bespreking in de commissie.

Uit de evaluatie van het strooibeleid blijkt dat het Tielse strooibeleid afgelopen winter over het algemeen goed heeft gewerkt. Dit vond de PvdA wat opmerkelijk, aangezien wethouder Vermeulen zich in de winter kritisch had uitgelaten over het strooibeleid. De wethouder keek daar nu anders tegen aan en nuanceerde het beeld dat hij in de pers had geschetst. Afgelopen winter was ook een uitzonderlijk strenge winter, waarin de NS en Rijkswaterstaat (ook) de nodige moeite hadden met het weer en waarin er zelfs een landelijk strooizouttekort was. Tiel had zelf veel minder last van een strooizouttekort.

Natuurlijk zijn er wel verbeteringen mogelijk bij het bestrijden van gladheid in Tiel. Die moeten er vooral komen door de aanschaf van een extra zoutstrooier voor de fietspaden en betere meetapparatuur, zodat er beter bepaald kan worden waar strooien het meest noodzakelijk is. Uit navraag door de PvdA bleek dat er genoeg geld voor deze apparatuur is binnen het budget voor de gladheidsbestrijding. Met deze apparatuur zijn we in Tiel (hopelijk) klaar voor de volgende (strenge) winter!