Door op 14 november 2012

Tevreden met behandeling begroting Tiel

Onze fractie kijkt met een tevreden gevoel terug op de behandeling van de begroting van Tiel op woensdag 14 november 2012. Volgens ons moeten de raad en het college zich de aankomende jaren vooral inzetten voor een realistische begroting, arbeid en onderwijs. Deze onderwerpen bleken ook bij de andere politieke partijen te leven.

Over de realistische begroting liet ik weten dat de PvdA zich zorgen baart. De kabinetsplannen lijken ervoor te zorgen dat de gemeente Tiel vanaf de begroting van 2017 voor drie miljoen euro per jaar moet bezuinigen. Volgens ons moet de gemeenteraad daarom bekijken of we sommige grote ruimtelijke projecten nog wel kunnen uitvoeren. In ieder geval moet duidelijk zijn welke ruimtelijke projecten de voorkeur van de raad hebben. Alleen dan houdt de gemeente een realistische begroting. Dit zal de raad in 2013 verder bespreken.

In het kader van een realistische begroting hebben we ook laten weten dat we kritisch naar het subsidiebeleid van de gemeente willen kijken. De PvdA heeft de indruk dat de gemeente soms twee keer subsidie verstrekt aan twee verschillende organisaties die praktisch hetzelfde doen. Eerder hadden de PvdA en de VVD hier al vragen over gesteld aan het college van B en W. Nu diende de PvdA hierover een motie in, mede namens de VVD. Deze motie werd uiteindelijk door alle partijen in de gemeenteraad gesteund.

Verder hebben we ons hard gemaakt voor de mensen die het moeilijkst aan een baan komen: de mensen met een arbeidshandicap. Volgens de PvdA zijn er veel succesverhalen te vertellen over werkgevers die mensen met een arbeidshandicap in dienst hebben. Maar er zijn nog steeds veel werkgevers onbekend met arbeidsgehandicapten. Werkgevers moeten optimaal gefaciliteerd worden om deze mensen in dienst te nemen, vinden wij. We hebben betoogd dat bij werkgevers die nog geen arbeidsgehandicapten in dienst hebben, de succesverhalen van andere werkgevers moeten worden verteld.

Ten slotte willen we het voortgezet onderwijs in Tiel aantrekkelijker maken. Met name de locatie Teisterbantlaan van het Lingecollege heeft last van een imagoprobleem. Veel kinderen uit Tiel gaan naar het voortgezet onderwijs in Geldermalsen en Culemborg. Volgens de PvdA is dat doodzonde en moeten de raad, het college en RSG Lingecollege met elkaar in gesprek over hoe we ervoor gaan zorgen dat deze kinderen weer onderwijs in Tiel gaan volgen.