Door Nathan Gradisen op 18 juni 2015

Tielse raad stemt als eerste Nederlandse gemeente tegen TTIP

Op woensdag 17 juni heeft de Tielse gemeenteraad zich als eerste Nederlandse gemeente uitgesproken tegen onderdelen van het handelsverdrag TTIP. De PvdA Tiel diende daarover een motie in, mede namens Sociaal Tiel, de ChristenUnie en GroenLinks. Uiteindelijk stemden alle partijen in de Tielse raad voor deze motie.

TTIP staat voor Transatlantic Trade & Investment Partnership. Dat is een handelsverdrag dat de Europese Unie en de Verenigde Staten met elkaar willen afsluiten. Met dat verdrag willen de EU en de VS de handel tussen Europa en de VS bevorderen. Een onderdeel van het verdrag is dat voor Amerikaanse bedrijven die in Europa handel drijven, niet de Europese wetten en regels gelden, maar de Amerikaanse wetten en regels.

Amerikaanse bedrijven zouden zich met TTIP ook niet aan bepaalde wetten en regels van de gemeenten hoeven houden. En als andere wetten en regels van gemeenten Amerikaanse bedrijven in de weg zitten, dan kunnen Amerikaanse bedrijven hoge schadeclaims indienen bij de overheid. “En dat gaat de Tielse gemeenteraad echt veel te ver”, aldus Nathan Gradisen. “Ik moet er niet aan denken dat Amerikaanse bedrijven niet hoeven te voldoen aan de regels die wij in de gemeenteraad vaststellen. En al helemaal niet aan torenhoge schadevergoedingen voor Amerikaanse bedrijven. Als de Tielse raad regels vaststelt, dan moeten die voor iedereen gelden. Ook voor Amerikaanse bedrijven.”

Standpunten over TTIP in andere landen
Door het unaniem aannemen van de motie, spreekt de gemeenteraad van Tiel zich als eerste Nederlandse gemeente uit tegen deze onderdelen van het TTIP-verdrag. De gemeente zal haar standpunt ook bekend maken aan de regering. Verschillende gemeenten in andere Europese landen hebben zich al eerder uitgesproken tegen TTIP. Honderden gemeenten in onder andere Duitsland, Frankrijk en België, waaronder de gemeenteraad van Brussel, spraken zich al uit tegen het verdrag.

Gevolgen van TTIP
Ook Europarlementariër Agnes Jongerius is namens de Partij van de Arbeid kritisch op het verdrag. Zij stelt dat ze alleen een handelsverdrag wil als het niet leidt tot “verkwanseling van onze Europese waarden en normen.” Fractievoorzitter Gradisen uit Tiel wijst op mogelijke gevolgen van het verdrag in de praktijk: “De Amerikaanse wetten en regels zijn veel soepeler dan Europese wetten regels. Dat geldt met name voor regels voor voedselveiligheid, bescherming van werknemers en bescherming van het milieu. Zo zou het met TTIP voor Amerikaanse bedrijven mogelijk worden om kippenvlees dat met chloor is schoongemaakt, in Europa te verkopen. Europese bedrijven mogen kippenvlees niet schoonmaken met chloor, omdat mensen daar ziek van kunnen worden.”

Als u hier klikt kunt u de motie downloaden die in de Tielse gemeenteraad unaniem is aangenomen en als u hier klikt kunt een memo lezen met uitleg bij de motie.

Nathan Gradisen

Nathan Gradisen

Mijn naam is Nathan Gradisen en ik ben fractievoorzitter van de PvdA Tiel. Ik in 1984 geboren in Tiel, waar ik ook ben opgegroeid. Nadat ik de middelbare school op het RSG Lingecollege heb gevolgd, heb ik rechten gestudeerd in Nijmegen. In het dagelijks leven ben ik bestuurjurist bij de provincie Noord-Brabant, maar ik woon

Meer over Nathan Gradisen