8 november 2011

Van Waarde-debat

De Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, is halverwege 2011 een debatronde gestart over sociaal-democratie in de 21ste eeuw. Naar aanleiding hiervan werden ook in Gelderland, in Nijmegen om precies te zijn, op zaterdag 5 november 2011 verschillende debatten gehouden. Daarbij waren ook enkele leden van de PvdA afdeling Tiel. Op die middag werd een bijzondere foto gemaakt waarop één van onze leden, Jan-Kees Koning, samen met Job Cohen te zien is. Deze foto verscheen op maandag 7 november 2011 in het Brabants Dagblad.

Op deze foto is Jan-Kees Koning uiterst links te zien. De foto is gemaakt door fotograaf Erik van ’t Hullenaar.