Door op 13 april 2012

Veiligheid Tiel-West aandachtspunt voor PvdA

Van de 120 bewoners van Tiel-West die door de PvdA Tiel zijn geënquêteerd, noemt 23% de onveiligheid een minpunt van de wijk. De beleving van de veiligheid verschilt per straat. Slechts 2% beoordeelt de veiligheid als een pluspunt. Als het gaat om overlast, is 15% van mening dat dit een minpunt van de wijk genoemd kan worden. Ook ergert 12% zich aan de “troep in de wijk” en aan de vernielingen. Vooral de aanwezigheid van verschillende groepen hangjeugd wordt als storend ervaren.

De PvdA heeft in oktober 2011 en in januari 2012 in een aantal straten in Tiel-West aangebeld om te vragen wat de mensen van hun buurt vinden. De bewoners zijn tevreden over de scholen in hun buurt. Bijna een kwart van de ondervraagden vindt dat het onderwijs goed is. Er zijn voldoende parkeerplaatsen, ook al is dat niet overal het geval. Zo is er een pleintje waar slechts acht parkeerplaatsen zijn voor twintig auto’s. De bewoners zijn wel te spreken over de pleintjes; ze dragen positief bij aan de sfeer. Voorts vindt men dat er genoeg voorzieningen voor kinderen zijn en dat de verkeersveiligheid nauwelijks een probleem is. Over de sociale cohesie van de wijk is men nogal verdeeld.

Bestuur en raadsfractie van de PvdA hebben de resultaten van de enquête met de bewoners besproken tijdens een bijeenkomst in het voormalige Rode Kruisgebouw aan de Haaftenlaan. De fractie liet daar weten vooral de onveiligheid in de wijk als een stevig aandachtspunt te zien. Dat geldt ook voor het probleem van de hangjeugd.

Tijdens de bijeenkomst kwamen verder de volgende punten aan de orde:
• Er zijn ter weinig parkeervakken op de pleintjes.
• De schoolkeuze van de ouders wordt niet als vrij ervaren. De wijk heeft alleen christelijk onderwijs. De ouders weten niet hoe het spreidingsbeleid in elkaar zit.
• De bewoners stellen prijs op een gevarieerde wijk, wat de bevolkingsopbouw betreft. Bij de toewijzing van woningen wordt daar onvoldoende rekening mee gehouden.
• De woningcorporatie dient beter toe te zien op het onderhoud van de voortuinen.
• Sinds het voormalige jeugdhonk ’t Keteltje een moskee is geworden, is er geen gebouw voor de jeugd meer. Dat is een gemis.
• De jeugd voetbalt graag op het eigen veld van RKTVC. Daar zal met de voetbalvereniging over gesproken worden.
• De wijkvereniging is uitgehold door de komst van Dynamiek. Daardoor wordt de eigen kracht uit de wijk gehaald.
• De PvdA en de wijkvereniging gaan de contacten met elkaar verstevigen.