13 februari 2014

Warme steun voor het Fruitcorso

In de gemeenteraad van 12 februari 2014 heeft de PvdA een warm pleidooi gehouden voor financiële ondersteuning van het Fruitcorso door de gemeente. Tijdens het debat bleek dat enkele partijen in de raad niet stonden te trappelen om dit te doen. Zo sprak Groen Links van een “evenement waarvan we nut en noodzaak betwijfelen.” De VVD wilde het corso niet langer dan een jaar financieel steunen. De PvdA steunde het voorstel van B en W om het corso, dat een nieuwe start maakt op een nieuw parcours, gedurende drie jaar met een garantiestelling van 50.000 euro per jaar te helpen.

“We steunen het niet alleen omdat het corso op de kaart heeft gezet, maar vooral ook omdat het een evenement met een grote sociaal-maatschappelijke betekenis is. Het corso biedt vele honderden vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding. Voor veel van deze mensen is het corso niet meer weg te denken en zouden ze in een sociaal gat vallen als ze er niet meer aan mee zouden kunnen doen. Dit aspect alleen al zou voor ons aanleiding zijn om het corso financieel de helpende hand toe te steken. Dat is hard nodig. Doen we het niet, dat komt het voortbestaan ernstig in gevaar.

Een gemeentelijke garantie van 50.000 euro over een periode van drie jaar zal ongetwijfeld voor de organisatoren een prikkel zijn om het evenement ook voor de komende jaren meer body te geven. Als die periode korter is, hebben sponsors minder zekerheid over het voortbestaan van het evenement. Sponsorcontracten worden vaak voor meerdere jaren afgesloten. Je moet als organisatie dus wel continuïteit kunnen bieden.

Over de geschiedenis van het corso is vorig jaar een boek uitgekomen onder de titel De Peren Laten Los. Het zou toch wel erg sneu zijn voor Tiel en de regio als het corso, dat op de landelijke erfgoedlijst staat, over enige tijd niet meer zou bestaan en dat ter nagedachtenis een boek zou verschijnen onder de titel De Politieke Partijen Lieten Los. In dat boek wil de PvdA-fractie in ieder geval niet voorkomen”, aldus Jan Beijer in de raad.