Door op 6 september 2013

Wie betaalt schade aan wegdek?

De driftingshow, die in de vakantie op de Waalkade werd gehouden, heeft veel schade aan het wegdek van het parkeerterrein veroorzaakt. De rijplaten zijn besmeurd met zwarte remsporen, die nog steeds niet zijn verwijderd. De PvdA wilde tijdens de commissievergadering Ruimte van 3 september 2013 weten, wie er voor de kosten van het schoonmaken opdraait. Als de organisator van de show hiervoor verantwoordelijk is, dat zal deze organisatie aangemaand moeten worden om de schade aan de gemeente-eigendommen te herstellen.

De PvdA is overigens van mening dat dergelijke milieuvervuilende en gevaarlijke evenementen niet in een binnenstad thuishoren. De show veroorzaakt stank door een concentratie van uitlaatgassen en is gevaarlijk voor de kijkers. Onlangs viel in Amsterdam een dode in het publiek bij een rally op een parcours met veel  toeschouwers. Bovendien kon het parkeerterrein op de zaterdag van het evenement niet gebruikt worden. Dat was juist de eerste dag, waarop hier volgens de gemeente gratis geparkeerd kon worden.

Wethouder Driessen gaat nu uitzoeken wie hiervoor verantwoordelijk is.