Door Dave Verbeek op 10 februari 2016

Zelf initiatief nemen moet lonen

In Tiel zijn we gezegend met veel inwoners die zich inzetten voor hun omgeving. Als vrijwilliger, mantelzorger of initiatiefnemer voor projecten die wijk of buurt opfleuren. Een ouderensoos in Passewaaij bijvoorbeeld, of een speeltuin opknappen in Tiel-West. In Kapel-Avezaath gingen ruim honderd dorpsbewoners met elkaar in gesprek om ideeën op te doen voor de toekomst van hun dorp. Hoe ga je om met (mantel)zorg in je eigen omgeving? En welke faciliteiten ga je in het dorp bieden aan jongeren?

Veel te vaak hebben inwoners met ideeën er last van dat de gemeente te weinig met hen meedenkt. Zo kregen inwoners uit Tiel-West die een speeltuin opknappen en overtollige straatstenen kwijt willen te horen: “Breng maar naar de AVRI”, waar inwoners een hoge afvalverwijderingsbijdrage moeten betalen. En dat terwijl de AVRI mede eigendom van de gemeente Tiel is. Een plan om de buurt op te knappen kwam initiatiefnemers duur te staan. Dat moet anders. Als je initiatief neemt om iets te betekenen voor wijk of buurt, moet dat trots en voldoening opleveren. Geen frustratie en hoge kosten.

Belangrijk bij het nemen van een initiatief, is dat duidelijk is wat je van de gemeente mag verwachten. De vraag die daarbij leidend moet zijn is: “Wat heb je nodig en hoe kunnen we je daarbij helpen?”. De gemeente kan je wegwijs maken en aangeven welke ondersteuning er waar beschikbaar is. Deze nieuwe houding is nog wennen voor gemeente, inwoners en politiek. Mede daarom kijk ik met veel belangstelling naar Kapel-Avezaath. De ambities en de energie in het dorp zijn torenhoog. Laten we ervoor zorgen dat al deze energie gaat lonen en veel voldoening en trots gaat opleveren, voor zowel bewoners als voor de gemeente en politiek.

Dave Verbeek

Dave Verbeek

De afgelopen jaren zijn de verschillen tussen inwoners in ons land en onze gemeente sterk toegenomen. Oudere mensen hebben veel meer moeite met het vinden van een geschikte baan. Heb je zorg nodig? Reken dan op stevige eigen bijdrages die je moet betalen, ook al moet je rondkomen van een minimaal loon of een uitkering.

Meer over Dave Verbeek