Cultureel Tiel

Cultuur draagt bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. Daarnaast is het goed voor het imago van de stad en het aantrekken van nieuwe inwoners. Daarom willen we graag een breed cultuuraanbod in stand houden. Tiel heeft een centrumfunctie op het gebied van cultuur. Daarnaast is het belangrijk dat culturele voorzieningen toegankelijk zijn voor inwoners. We stimuleren muziek- en cultuuronderwijs op scholen, laten inwoners op jonge leeftijd kennis maken met de Agnietenhof, en investeren in openbare voorzieningen zoals de bibliotheek.

Cultuur en evenementen
Uiteraard is de PvdA trots op evenementen zoals Appelpop en het Fruitcorso. We willen deze evenementen voor stad en regio behouden, en vinden het belangrijk dat inwoners hiervan met veel plezier en in veiligheid kunnen genieten. Ook andere evenementen als Jazzy Tiel en Woodstock aan de Waal vinden in Tiel een vruchtbare bodem om tot bloei te komen. Initiatieven vanuit de bevolking die als doel hebben om kunst- en cultuurevenementen te organiseren, moeten worden ondersteund.

Culturele instellingen
De PvdA vindt culturele voorzieningen, zoals de bibliotheek, Zinder en het Streekmuseum, van groot belang voor de stad en omliggende dorpen. Het toegankelijk maken en houden van deze voorzieningen is voor ons van belang.

Cultuur en (cultureel) onderwijs
Wij zijn groot voorstander van initiatieven om de verbinding tussen onderwijs en cultuur te bevorderen. Muziek op scholen en het bezoeken van de Agnietenhof door scholen zijn goede voorbeelden hiervan. Verder moeten amateurgezelschappen voor een reële prijs van de culturele faciliteiten gebruik kunnen maken.

Wat hebben we bereikt?

  • Door de bouw van het cultuurcentrum Zinder heeft onze gemeente een voorziening voor cultuur- en muziekonderwijs waar we trots op kunnen zijn.
  • De verbouwing van de Agnietenhof zorgt ervoor dat ook het Tielse theater voldoet aan de eisen van deze tijd. Het is een theater waarvan cultuurliefhebbers uit de hele regio kunnen genieten.
  • De gemeente ondersteunt grote evenementen, zoals het Fruitcorso en Appelpop, en maakt afspraken met de organisaties om deze evenementen op veilige wijze te laten verlopen.

Wat moet er verder gebeuren?

  • Culturele voorzieningen in Zinder en de Agnietenhof blijven ook voor (amateur)verenigingen in de gemeente tegen reële prijs toegankelijk.
  • We spannen ons in om bezuinigingen op cultuur te vermijden.
  • Er komt een nieuwe bioscoop in de gemeente Tiel rondom het terrein van Zinder.