Duurzaam Tiel 

Landelijk zet de PvdA zich sterk in voor een duurzame samenleving. Ook op regionaal en lokaal niveau is duurzaamheid een belangrijk speerpunt. De PvdA staat dan ook vierkant achter het klimaatbeleid van de gemeente. Het klimaatbeleid gaat in op de klimaatverandering, op de CO2-uitstoot in Tiel, en op duurzame energie en energiebesparing.

Wat hebben we bereikt?

 • Inwoners van de gemeente kunnen subsidie aanvragen voor de isolatie van koopwoningen. Daarnaast promoot de gemeente zonnepanelen door middel van een financiële prikkel.
 • Er is geïnvesteerd in het duurzamer maken van sociale huurwoningen, zoals in de Molukse wijk en de Vogelbuurt.
 • Ondernemers hebben gezamenlijk een energieconvenant getekend en maken ook kans op subsidie voor de aanleg van zonnepanelen.
 • Voor sportverenigingen wordt de inzet van duurzame energie opgepakt door een groep inwoners (Stichting Solar).
 • In het onderwijs verzorgt Stichting Duurzaam Rivierenland lessen over klimaatverandering, duurzame energie en energiebesparing.
 • Trots zijn we op FluviaTiel. In dit gebied gaan wonen, recreëren en natuur aan de Waal hand in hand met de verbetering van veiligheid tegen overstromingen, en tegen wateroverlast in Tiel-Oost.
 • Het beleid op het gebied van dierenwelzijn is geactualiseerd. Wij vinden het belangrijk dat we in contact zijn en blijven met de belangrijkste partijen op het gebied van dierenwelzijn, zoals de Stichting Dierenambulance Tiel en het dierenasiel Tiel.

Wat moet er verder gebeuren? 

 • De doelen van het klimaatbeleid zijn helder. Zo willen we dat in 2020 de CO2-uitstoot ten minste is teruggebracht tot het niveau van 1990.
 • Het klimaatbeleid heeft ook als doelstelling dat in 2020 8% van de totale energiebehoefte in Tiel duurzaam wordt opgewekt.
 • De PvdA vindt het belangrijk dat ondernemers de mogelijkheid behouden om op een voor hen aantrekkelijke manier aan duurzaamheid te werken.
 • Om duurzaamheid populairder te maken, is het van belang om meer draagvlak te creëren voor dit onderwerp. De PvdA ziet hier een grote rol weggelegd voor de Tielse ambassadeursgroep.