Prettig wonen in Tiel

Bouwen van nieuwe woningen
PvdA vindt dat het aanbod aan woningen in Tiel voldoende, gevarieerd en kwalitatief goed moet zijn. Bij de bouw van nieuwe woningen moet er ook rekening gehouden worden met behoeftes en woonwensen van de inwoners. Wij zien dit het liefste door zogenaamde inbreiding in de bestaande wijken en dorpen. Waar nodig kan dit op de nieuwbouwlocaties zoals Passewaaij buurten 9, 10 en 11.

Doorstroom naar betaalbare koopwoningen
Veel menen die in een (sociale) huurwoning wonen, blijven daar wonen, ondanks dat ze best iets anders kunnen betalen. Dit levert problemen op voor mensen die alleen maar in sociale huurwoningen kunnen wonen. We willen daarom de doorstroom van (sociale) huurwoningen naar betaalbare koopwoningen stimuleren. Dat kan door voldoende woningen in de middeldure prijscategorie te bouwen. Verder kan de gemeente de doorstroom stimuleren door startersleningen aan te bieden voor mensen die hun eerste huis kopen.

Collectief particulier opdrachtgeverschap
De PvdA wil collectief particulier opdrachtgeverschap stimuleren. Daarbij komt een groep woningzoekers samen om hun huizen op een bepaalde plaats te laten bouwen. Iedereen kan zelf de bouw van zijn of haar droomhuis bepalen. Daar waar het mogelijk is, willen we kijken naar het gebruik van grond van de gemeente voor dit doel.

Renovatie en maatregelen voor duurzaamheid
De PvdA wil de renovatie van Tielse sociale huurwoningen verder stimuleren. Daarbij willen we maatregelen voor duurzaamheid, zoals zonnepanelen en gasloze woningen, stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met woningcorporaties. Het stimuleren van zulke maatregelen geldt ook voor bestaande particuliere woningen en nieuwbouw.

Wat hebben we bereikt?

  • Ondanks de kredietcrisis zijn de nieuwbouwplannen Muggenborch en Passewaaij buurt 7 gerealiseerd.
  • Daarnaast zijn bestaande (huur)woningen gerenoveerd zoals de Vinkenhof in Tiel-Oost.
  • Er is begonnen met de wijkvernieuwing van de Molukse Wijk.

Wat moet er verder gebeuren?

  • Iedereen die in Tiel wil wonen moet die mogelijkheid krijgen, op bestaande locaties of in nieuwe woningen. De PvdA maakt zich sterk voor wijken met een gevarieerd aanbod aan woningen. Er moeten altijd voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Dit betekent ook het bouwen van voldoende middeldure huur- en koopwoningen, en zorgen voor voldoende doorstroming.
  • We willen zoveel mogelijk verduurzaming van in ieder geval de sociale huurwoningen.
  • Alternatieve woonvromen zoals collectief particulier opdrachtgeverschap of tiny houses (kleine, duurzame huizen) willen we mogelijk maken.
  • Om koopwoningen bereikbaarder te maken en de doorstroming vanuit de sociale huurwoningen te verbeteren, willen wij inzetten op het creëren van een startersleningenfonds.